Hur importerar jag SI-fil?

Är det inte en SE/SIE-fil du har fått ut från ditt tidigare bokföringsprogram, utan en SI-fil, måste du importera dina filer på ett visst sätt (detta gäller bland annat tidigare Zervant-användare).

Steg 1: Skapa räkenskapsår

Vill importera flera års bokföring måste du först skapa samtliga aktuella räkenskapsår, detta gör du under Inställningar → Räkenskapsår. Har du förlängt, förkortat eller brutet räkenskapsår måste du även justera datumen för dessa. Ett räkenskapsår kan vara hur kort som helt men får max vara 18 månader långt. Åren måste även ligga i efterföljande ordning i Bokio. Läs mer om hur räkenskapsår fungerar i Bokio.

Steg 2: Importera från fil

Importera SI-filerna för varje år i tur och ordning. Klicka på "Ny händelse" uppe i högra hörnet eller på plus-knappen i vänstermenyn.

Steg 3: Välj fil

Klicka på "Ladda upp". Välj därefter en SI.fil som du fått exporterad från tidigare bokföringsprogram (den här guiden beskriver hur du exporterar från Zervant).

Verkar innehållet stämma överens med filen så väljer du "Korrekt, ladda upp". Nu finns alla verifierat från SI.filen i Bokio. Upprepa sedan samma process för varje år du vill importera.

En SI.fil innehåller enbart bokföringsverifikat. Alla rapporter (balansrapport, resultatrapport och huvudbok) generas helt automatiskt i Bokio från vad som finns bokfört, dvs från innehållet i SI.filen.

 

Ingående balanser 

Har ditt första importerade år ingående balanser eller är dessa 0? Om du har valt att inte importera samtliga räkenskapsår i Bokio och vill få med ingående balanser måste du se till att skriva in dessa manuellt.

Ingående balanser hittar du under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser

Man ändrar dessa genom att fylla i varje balans på ny rad:

Kontonummer 1: Belopp
Kontonummer 2: Belopp

T.ex:

1930: 10000
2010: -10000

 

Sökord: Importera bokföring