Hur importerar jag SI-fil?

Det går inte att exportera SE- eller SIE-filer från alla bokföringsprogran, utan ibland får du istället ut en SI-fil. Följ den här guiden för att importera en SI-fil till Bokio.

Steg 1: Skapa räkenskapsår

Vill du importera flera års bokföring måste du först skapa samtliga aktuella räkenskapsår, detta gör du under Inställningar → Räkenskapsår. Har du förlängt, förkortat eller brutet räkenskapsår måste du även justera datumen för dessa. Ett räkenskapsår kan vara hur kort som helst men får max vara 18 månader långt. Åren måste även ligga i efterföljande ordning i Bokio. Läs mer om hur räkenskapsår fungerar i Bokio.

Steg 2: Importera från fil

Importera SI-filerna för varje år i tur och ordning. Klicka på pilen till höger om Ladda upp-knappen och välj Importera från fil.

Klicka på Skapa ny och välj Importera från fil

Steg 3: Välj filer

Du kan antingen dra SI-filerna direkt från datorn till rutan eller klicka i den för att välja filerna som du vill importera.

Hämta filer

Efter att du valt filerna kan du fortfarande välja ännu fler, det är bara att klicka på rutan igen eller dra en fil dit. Valde du fel fil? Du kan enkelt ta bort den från listan genom att klicka på soptunnan till höger om filen i listan. Därefter klickar du på Kontrollera filer för att se om vi läste filerna korrekt.

Klicka på Kontrollera filer

Steg 4: Kontrollera filerna

Kontrollera verifikaten och klicka på Importera

Här kan du se om Bokio läste filerna korrekt och eventuella fel eller varningar med instruktioner på vad som måste lösas. Klicka på Importera för att gå vidare.

Steg 5: Klart!

När du trycker på Klar hamnar du under rätt år i Bokfört och kan se dina importerade verifikat.

Importerade verifikat på sidan Bokfört

En SI-fil innehåller enbart bokföringsverifikat. Alla rapporter (balansrapport, resultatrapport och huvudbok) genereras helt automatiskt i Bokio från vad som finns bokfört, det vill säga från innehållet i SI-filen.

 

Ingående balanser 

Har ditt första importerade år ingående balanser eller är dessa 0? Om du har valt att inte importera samtliga räkenskapsår i Bokio och vill få med ingående balanser måste du se till att skriva in dessa manuellt. Läs mer om ingående balanser här.