Uppgradera prisplan

För att uppgradera prisplan, klicka på Uppgradera längst ner i vänstermenyn eller gå till Inställningar → Betalning av Bokios tjänster. Välj om du vill betala årsvis eller kvartalsvis & klicka på Uppgradera till Premium eller Uppgradera till Premium Plus

Fyll i betalningsinfo och bekräfta era uppgifter för att gå vidare.

Efter att betalningen gått igenom skickas du tillbaka till sidan för Prisplaner. Gå till tabben Kvitto för att ladda ner ditt kvitto för köpet.

Hur bokför jag inköp av Bokio prisplan?

Ladda upp kvittot för inköpet och använd bokföringsmallen Inköp tjänster 25% moms.