Importera kund- och leverantörsreskontra med ingående balanser

Har du importerat bokföring till Bokio och har kund- och leverantörsfakturor som har skickats/mottagits men ännu inte blivit betalda via föregående system? Då har du ett så kallat kundreskontra och leverantörsreskontra som du måste ha med dig in i Bokio.

Om du byter till Bokio vid nytt räkenskapsår och har tidigare års bokföring

Då kan det hända att du har ett kund- och levreskontra oavsett om du använder faktura- eller kontantmetoden eftersom man i båda fall bokför kundfakturor som kundfordran och leverantörsskulder som leverantörsskuld då försäljningen/inköpet sker i ett år men betalas i nästa.

Det här gäller oavsett om du väljer att importera bokföringen eller sätta de ingående balanserna manuellt.

Observera!

Det här gäller enbart för det första året du börjar bokföra i Bokio. När du först har importerat bokföring eller ställt in ingående balanser manuellt så är det dags att importera eventuella obetalda kund- och leverantörsfakturor från föregående system.

Tänk på att för att detta ska fungera så behöver kundreskontran vara bokförd på 1510 samt leverantörsreskontran bokförd på 2440, är dessa inte bokförda på respektive konto så behöver du först flytta över summan till korrekt konto med hjälp av ett manuellt verifikat, innan du kan påbörja importen.

Sedan kommer du enkelt kunna hantera bokföringen av betalningarna för dessa fakturor från föregående system i Bokio.

Kundreskontra

Gå in på Kundreskontra under Import på sidan Inställningar som du hittar i vänstermenyn.

Kundreskontra på inställningar

För att importera obetalda kundfakturor, klicka på Importera faktura. Här kan du se det belopp som motsvarar konto 1510 i de ingående balanserna.

importera kundfaktura

Notera att fakturanummer bör vara det nummer som du önskar att använda när du börjar fakturera i Bokio. Har du exempelvis skapat faktura 1 till 4 i ett tidigare system, bör du ange fakturanummer 5 eftersom det är nästkommande nummer i serien. Om du känner dig osäker på hur fakturanummer fungerar så kan du läsa ytterligare om detta i vår guide.

fakturanummer

När du har ställt in fakturanummer på den första kundfaktura du kommer att skapa i Bokio är det dags att fylla i uppgifter på den första obetalda fakturan du ska importera till Bokio. När du är klar, klicka på Importera faktura.

importera faktura info

När du klickar på importera så kommer informationen att sparas och fakturan kommer nu vara synlig under Fakturering → Fakturor i Bokio. Du behöver importera fakturorna tills återstående summa står som “0” under belopp kvar att importera.

kundfordringar importerat belopp 

Leverantörsreskontra

För att importera leverantörsreskontra så klickar du dig in via Inställningar där du under Import finner Leverantörsreskontra. Importen fungerar väldigt likt kundreskontra, men istället för hur mycket som är kundfordran (en överblick för dem som är skyldig dig pengar) så är detta summan som du är skyldig leverantör. Beloppet motsvarar konto 2440 i de ingående balanserna.

Klicka på Importera faktura.

importera leverantörsfaktura

Här behöver du fylla i uppgifterna för leverantör genom att Skapa ny leverantör. 

skapa leverantör

När du har importerat leverantörsfakturan kommer informationen att sparas och fakturan kommer att finnas under Leverantörer och Leverantörsfakturor i Bokio. Du kommer nu ha möjligheten att registrera en betalning mot leverantörsfakturan.

Du behöver importera leverantörsfakturorna tills summan kvar att importera står som “0”.

importera leverantörsfaktura