Bokföra med olika artiklar och momssatser

Vissa funktioner kräver en betalplan

Börja med att läsa vår guider hur man bokför i Bokio:

Efter att en bokföringsmall är vald och du går vidare till nästa steg så har du möjlighet att söka och lägga till ytterligare mallar.

Bokför med flera momssatser väljer Utbildning

I nästa steg klickar du sedan på Lägg till mall.

Lägg till mall

Sök därefter på nästa mall och klicka på att lägga till. Nederst visas samtliga mallar som är valda. Om man ångrar en vald mall kan man här klicka på krysset på den man vill ta bort. Klicka på Nästa när samtliga mallar som ska användas på underlaget är valda.

Välj de andra mallar som du vill använda, i vårt fall Varor 6%

Skriv in summan för de olika kategorierna och kontrollera att totalsumman blir korrekt.

Skriv in belopp för respektive mall

Läs mer