Nyckeltal

Definition:

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som används för att värdera ett företags verksamhet

Vad är ett nyckeltal?

Ett nyckeltal är ett mätvärde som beskriver ett företags ekonomiska tillstånd. När företagsledare, investerare eller andra intressenter analyserar ett företags prestationer brukar nyckeltal användas som grund. Nyckeltal används ofta för att följa ett företags utveckling och jämföra med andra konkurrerande företag.

Ibland används begreppet KPI (key performance indicator) för att mäta ett företags prestationer, och betyder i många fall samma sak som nyckeltal.

Att kolla blint på ett nyckeltal kan ibland vara missvisande för att förstå ett företags välstånd. Ofta behöver man kolla på många olika nyckeltal för att få en övergripande bild över hur ett företag presterar.

Vidare kan nyckeltal skilja sig väldigt mycket mellan olika branscher och storleken på ett företag. Att jämföra nyckeltal inom samma företag mellan olika tidsperioder kan däremot ge en väldigt bra bild av hur ett företag utvecklas.

Nyckeltal för företag

Det finns många olika nyckeltal som används för att analysera företag, men några av de vanliga nyckeltalen är:

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som mäter hur mycket av företagets tillgångar som finansieras av eget kapital. Hög soliditet betyder att företaget är mindre beroende av lån och andra skulder för att finansiera verksamheten, vilket ofta är en tecken på att företaget mår bra.

Räntabilitet

Räntabilitet är ett nyckeltal som mäter hur lönsamt ett företag är i förhållande till sitt kapital. Det finns flera olika nyckeltal för räntabilitet, kortfattat kan man säga att det handlar om hur mycket vinst som genereras i förhållande till investerat kapital.

Omsättning

Omsättning är ett vanligt nyckeltal som beskriver ett företags totala försäljning under en given tidsperiod. Omsättningen säger ingenting om hur lönsamt ett företag är eftersom det inte tar med kostnader i beräkningen. En hög omsättningen betyder i regel att ett företag har lätt att generera pengar, vilket är en bra indikation.

Bruttomarginal

Bruttomarginal är ett nyckeltal som mäter företagets lönsamhet i förhållande till försäljningsintäkterna. Detta nyckeltal beräknas genom att dela företagets bruttovinst med dess omsättning. En hög bruttomarginal indikerar att företaget har en stark förmåga att generera vinst från sin försäljning.

Vinstmarginal

Vinstmarginalen beskriver hur stor del av dina försäljningsintäkter som finns kvar efter att alla kostnader har dragits av. Helt enkelt hur stor del av dina intäkter som blir till vinst.

Kassalikviditet

Kassalikviditeten är ett nyckeltal som beskriver hur enkelt ett företag kan betala sina kortfristiga skulder. Det här nyckeltalet är framförallt intressant för externa intressenter som gör affärer med ditt företag.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.