Omsättning

Definition:

Omsättning är ett mått på ett företags totala försäljning under en tidsperiod.

Omsättning och vinst

Omsättning är alltså det belopp som ditt företag totalt har sålt varor och/eller tjänster för under en viss tidsperiod, ofta ett helt räkenskapsår.

När man pratar om ett företags vinst räknar man ut skillnaden mellan omsättningen och företagets utgifter och kostnader. Att ha en hög omsättningen är alltså ingen garanti för att ett företag är framgångsrikt.

Att ha en omsättning på 500 000kr berättar endast att du har fått in 500 000kr till din verksamhet, men om du har 600 000kr i utgifter så har du gjort en förlust på 100 000kr.

När används omsättning för företag?

Omsättning må inte visa hela bilden av ett företags välmående, men den är användbar för att mäta andra saker. När man följer ett företags tillväxt över tid är omsättningen ett bra mått att använda, eftersom det ger en indikation på hur stor försäljning är från år till år.

En hög omsättning visar också ett företags storlek i viss mån. När man kategoriserar företags storlek är omsättning en parameter som används. Ett företag med hög omsättning har exempelvis högre krav på att upprätta sin årsredovisning.

Bokför din nettoomsättning

Nettoomsättning definieras av Skatteverket som "intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen."

För många företag är omsättningen och nettoomsättningen samma sak. När du har fått fram din nettoomsättning, genom att slå ihop alla konton som avser försäljning av varor och tjänster (kontogrupp 3), ska du bokföra din omsättning.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.