Rörelseresultat - EBIT och EBITDA

Definition:

Rörelseresultat är skillnaden mellan ett företags rörelseintäkter och rörelsekostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultat är ett ekonomiskt nyckeltal som används för att mäta ett företags lönsamhet utifrån dess operativa verksamhet. Rörelseresultat inkluderar inte finansiella investeringar eller aktiviteter, såsom räntor. Därför kan man säga att rörelseresultat är bra för att jämföra hur effektivt ett företag är på att förvalta sina resurser och generera kassaflöde.

För att räkna ut rörelseresultatet drar man av alla de rörliga kostnaderna (exempelvis lokalkostnader, löner, administration) från företagets rörliga intäkter. Rörelseresultatet ger sedan en bild av hur bra den dagliga verksamheten presterar.

I resultaträkningen finner du rörelseresultatet som resultatet innan finansiella poster.

För att mäta rörelseresultatet används oftast två olika mått, EBIT och EBITDA.

EBIT

Ett sätt att mäta rörelseresultatet är med nyckeltalet EBIT, som är en akronym av Earnings Before Interest and Taxes. På svenska kan man kalla det för resultat före räntor och skatter.

När man använder EBIT inkluderas avskrivningar och nedskrivningar av tillgångar.

EBITDA

Det andra sättet att mäta rörelseresultat är EBITDA, som betyder Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, and Amortization. Till skillnad från EBIT så räknar man inte med avskrivningar eller nedskrivningar i resultatet, vilket är den enda skillnaden mellan de två måtten.

EBITDA beskriver enligt många en mer rättvisande bild av ett företags operationella lönsamhet, eftersom det inte inkluderar av- eller nedskrivningar. På så sätt fångar EBITDA upp verksamhetens prestation på ett lite mer precist sätt.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?