P/E-tal

Definition:

P/E-tal är ett nyckeltal som beskriver förhållandet mellan ett företags aktiekurs och dess vinst.

Vad är P/E-tal?

P/E-tal är ett vanligt nyckeltal som används när man vill bedöma värdet på ett företag, ofta i samband med köp på aktiemarknaden. P/E-talet beräknar förhållandet mellan ett företags aktiekurs och vinst. Bokstäverna P/E kommer från engelskans Price/Earnings och beskriver alltså relationen mellan priset på en aktie i förhållande till bolagets vinst.

P/E-talet ger en snabb indikation på hur mycket investerare är villiga att satsa på ett företag, och därmed hur starkt ett företag värderas. Man kan säga att det ger en fingervisning om hur mycket investerare är villiga att betala för varje krona av företagets vinst.

Hur räknar man ut P/E-tal?

För att räkna ut P/E-tal behöver du ha koll på två viktiga siffror: företagets aktiekurs och företagets vinst per aktie. När du har koll på ovanstående siffrorna kan P/E-talet enkelt beräknas enligt formeln: aktiekurs / vinst per aktie.

Om du till exempel har en aktie som införskaffas för 200 kronor på börsen och företaget har en vinst per aktie på 20 kronor, då blir P/E-talet 200 / 20 = 10. Detta innebär att investerare är villiga att betala 10 gånger företagets vinst för att köpa aktien.

Detta är en enkel och effektiv formel som ger aktieköpare en snabb uppfattning om hur företaget värderas i förhållande till dess vinst. Men det är alltid viktigt att komma ihåg att detta bara är ett verktyg bland många andra för att värdera ett företag, och att det bör användas tillsammans med andra finansiella mått och nyckeltal.

Varför ska man använda P/E-tal?

P/E-talet är ett användbart verktyg för dig som ska handla på aktiemarknaden eftersom det ger en snabb bild av hur företaget värderas i förhållande till dess vinst.

Ett högt P/E-tal kan indikera att aktien är övervärderad, medan ett lågt P/E-tal kan tyda på att den är undervärderad. Det är dock viktigt att komma ihåg att P/E-talet endast är en av många faktorer att överväga när man gör en investeringsbedömning.

Vad säger P/E-talet om ett företag

P/E-talet kan ge en indikation på marknadens förväntningar kring ett företags framtida vinsttillväxt. Ett högt P/E-tal kan tyda på att investerare har höga förväntningar på företagets framtida prestation, medan ett lågt P/E-tal kan tyda på det motsatta.

Företag med högt P/E-tal

Ett företag som har ett högt P/E-tal har höga förväntningar på sig, eftersom investerare förväntar sig att få tillbaka sitt investerade kapital på lång sikt, vilket betyder att man tror att företaget kommer vara lönsamt långt in i framtiden. Om ett företag har ett P/E-tal på 10 betyder det att det tar 10 år för för investerare att tjäna på sin investering.

I vissa fall kan dock ett högt P/E-tal kan innebära att en aktie är övervärderad. Detta faktum gör att du inte enbart kan förlita dig på P/E-talet när du bedömer ett företag.

Företag med lågt P/E-tal

Företag som har ett lågt P/E-tal behöver inte betyda att företag inte förväntas vara olönsamt, utan i många fall har stora och "mogna" företag ett låg P/E-tal. Detta beror på att marknadens förväntningar i regel överensstämmer med företagets prestation, och att tillväxttakten ofta har sjunkit i jämförelse med när företaget var nytt.

I vissa fall kan ett lågt P/E-tal innebära att ett företags aktie är undervärderad, vilket gör det till en bra investeringsmöjlighet.

En sak som är viktig att ha i åtanke är att man inte kan jämföra P/E-tal på företag som verkar i olika branscher, det riskerar att ge en missvisande bild. Att däremot jämföra företags P/E-tal inom samma bransch eller sektor kan ge en bättre indikation på företags förväntade tillväxtkurvor.

Vad är ett högt och lågt P/E-tal?

Ett högt P/E-tal kan indikera att en aktie är dyr i förhållande till dess vinst. Detta kan tyda på att marknaden har höga förväntningar på företagets framtida vinsttillväxt. Ett lågt P/E-tal, å andra sidan, kan tyda på att en aktie är billig i förhållande till dess vinst.

Företag på den svenska aktiemarknaden brukar i regel ha P/E-tal mellan 15-20. Generellt sett har nyare företag högre P/E-tal eftersom de förväntas ha en snabbare tillväxt än snittet, samtidigt som stora företag ofta har ett lägre P/E-tal eftersom de har en långsammare tillväxt än snittet.

Som tidigare nämnt är det viktigt att komma ihåg att ett högt eller lågt P/E-tal inte nödvändigtvis betyder att en aktie är en bra eller dålig investering – det är bara en bit av pusslet.

Negativt P/E-tal

Om ett företag har ett negativt P/E-tal betyder det att bolaget inte går med vinst. Eftersom det inte finns någon årsvinst att ställa i relation till priset på en aktie går det inte att räkna ut P/E-talet för ett företag som går med förlust.

Detta behöver dock inte vara ett dåligt tecken, om företaget förväntas gå med vinst i framtiden kan det vara en bra investeringsmöjlighet.

P/E-tal för att värdera ett företag

P/E-talet är ett centralt verktyg för att värdera ett företag. Genom att jämföra ett företags P/E-tal med dess konkurrenter, kan du få en uppfattning om huruvida företagets aktie är över- eller undervärderad. Det är dock viktigt att använda P/E-talet som en del av en bredare analys, eftersom det inte tar hänsyn till andra viktiga faktorer såsom företagets skuldsättningsgrad eller tillväxtpotential.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.