Täckningsbidrag

Definition:

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som beskriver hur mycket en enskild produkt bidrar till att betala gemensamma kostnader för alla produkter.

Vad är täckningsbidrag?

Täckningsbidrag (förkortat TB) är ett nyckeltal som används för att beskriva hur mycket pengar ett företag har kvar efter att alla rörliga kostnader har dragits av från intäkterna.

Detta är bra att veta när man exempelvis planerar att lansera nya produkter eller varor, för att vara säker på att de nya produkterna kommer att vara lönsamma.

Man kan säga att täckningsbidraget beskriver hur mycket pengar som återstår efter att produktens egen kostnad är bortdragen, och på så sätt kan användas för att betala av gemensamma kostnader i företaget, till exempel personallöner, lokalhyra och marknadsföring.

När används täckningsbidrag?

Täckningsbidrag används ofta av företagsledare och ekonomer för att analysera företagets lönsamhet, kostnadsstruktur och prisstrategi. Genom att förstå täckningsbidraget kan företagare fatta välgrundade beslut om vilka produkter eller tjänster de ska erbjuda, hur mycket de bör producera och vilket pris de bör sätta för att maximera vinsten.

Täckningsbidraget är också användbart för att bedöma hur känsligt företagets vinst är för förändringar i kostnader, priser och försäljningsvolymer.

Täckningsbidrag formel - så räknar du ut täckningsbidrag

För att räkna ut täckningsbidraget används i regel två olika formler:

Täckningsbidrag = Försäljningsintäkt (pris) - Rörliga kostnader

Alternativt

Täckningsbidrag = Särintäkt - särkostnad

Den första formeln används i regel vid resultatplanering medan den andra främst används vid bidragskalkyler.

Först måste du beräkna intäkterna, som är det totala beloppet du får från försäljningen av dina produkter eller tjänster. Därefter subtraherar du de rörliga kostnaderna, som är de kostnader som uppstår i samband med att en vara produceras.

Här är ett exempel som visar hur du kan använda formeln för att räkna ut täckningsbidraget:

Vi föreställer oss att du driver ett företag som säljer cyklar. Under en månad säljer du 100st cyklar för 2 000kr styck, vilket ger dig intäkter på 200 000kr. Dina rörliga kostnader för att producera och sälja varje cykel är 1 200kr, vilket ger dig totala rörliga kostnader på 120 000 kr (100 cyklar x 1 200 kr).

För att beräkna täckningsbidraget använder du formeln:

Täckningsbidrag = 200 000 - 120 000 = 80 000kr

I det här exemplet har ditt företag ett täckningsbidrag på 80 000kr, vilket betyder att du har 80 000kr kvar för att täcka dina fasta kostnader och för att generera vinst.

Totalt täckningsbidrag

Det totala täckningsbidraget (förkortat TTB) är helt enkelt summan av alla dina olika produkters täckningsbidrag tillsammans.

När du har räknat ut ditt totala täckningsbidrag är det enkelt att jämföra det med ditt företags fasta kostnader. Därefter får du reda på hur mycket pengar som återstår, som ska ska räcka till att täcka företagets samkostnader, det vill säga de kostnader som inte bara uppstår för en produkt, utan för alla produkter, exempelvis lokalhyra.

Om det totala täckningsbidraget är större än de fasta kostnaderna, genererar företaget vinst. Om det totala täckningsbidraget är mindre än de fasta kostnaderna, uppstår en förlust.

Räkna ut totalt täckningsbidrag

För att räkna ut det totala täckningsbidraget för alla dina produkter eller tjänster under en viss tidsperiod, behöver du först beräkna täckningsbidraget för varje enskild produkt eller tjänst. Därefter multiplicerar du täckningsbidragen för alla produkter eller tjänster för att få det totala täckningsbidraget.

Det totala täckningsbidraget ger dig en övergripande bild av hur mycket pengar ditt företag har kvar efter att alla rörliga kostnader har dragits av från intäkterna, vilket hjälper dig att bedöma företagets lönsamhet och hur väl det täcker de fasta kostnaderna.

För att räkna ut det totala täckningsbidraget kan man använda följande formler:

Totalt täckningsbidrag = Totala särintäkter - totala särkostnader

Alternativt 

Totalt täckningsbidrag = täckningsbidrag x försäljningsvolym

Exempel: Vi utgår från samma exempel som ovan, där du säljer cyklar för 2000kr och den rörliga kostnaden är 1200kr. På ett år har du fått sålt 200 cyklar.

Totalt täckningsbidrag = (200 x 2000) – (200 x 1200) = 160 000kr

Alternativt

Totalt täckningsbidrag = 800 x 200 = 160 000kr

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.