Vinstmarginal

Definition:

Vinstmarginal är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av varje intjänad krona som blir till vinst.

Vad är vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett vanligt nyckeltal inom företagsvärlden. Vinstmarginal kan beskrivas som ett mått som beskriver hur stor del av försäljningsintäkterna som återstår efter att alla kostnader har dragits av. Vinstmarginal är ett bra mått för att jämföra lönsamheten med konkurrenter inom samma bransch.

Däremot ska man vara medveten om att man inte kan förlita sig helt på vinstmarginalen när man bedömer ett företags lönsamhet. Vinstmarginalen tar inte hänsyn till hur ett företag är finansierat, vilket gör att ett företag som har stora skulder kan framstå som framgångsrikt, medan att företag med lägre vinstmarginal kan framstå som mindre framgångsrikt, trots att det är helt skuldfritt.

Räkna ut vinstmarginal

Vinstmarginal beräknas genom att ta skillnaden mellan försäljningsintäkter och kostnader och  sedan dividera summan med försäljningsintäkterna. Resultatet är en procentandel som representerar vinstmarginalen.

För att räkna ut vinstmarginalen för ditt företag behöver veta följande information:

  • Försäljningsintäkter
    Det totala beloppet du tjänat från försäljning under en given tidsperiod.
  • Kostnader
    Det totala beloppet du spenderat på att driva företaget under samma tidsperiod.

Vinstmarginal formel

När du har dessa siffror, kan du räkna ut din vinstmarginal genom att använda följande formel: Vinstmarginal = (Försäljningsintäkter - Kostnader) / Försäljningsintäkter x 100

Exempel: Om dina försäljningsintäkter under en given tidsperiod är 500 000 kr och dina kostnader är 400 000 kr, skulle din vinstmarginal vara: (500 000 - 400 000) / 500 000 x 100 = 20%.

Detta betyder att din vinstmarginal är 20 procent – och att 20 procent av dina försäljningsintäkter är vinst.

Få koll på ditt företags ekonomi med Bokio

I Bokio får du full kontroll över din verksamhet. Ta del av rapporter som ger dig insikter kring försäljningssiffror, kostnader och lönsamhet. Använd siffrorna i dina rapporter för att ta reda styrkorna och svagheterna i ditt företag. Bli en bättre företagare med hjälp av Bokio!

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?