Vinstmarginal

Definition:

Vinstmarginal är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av varje intjänad krona som blir till vinst.

Vad är vinstmarginal?

Vinstmarginal är ett vanligt nyckeltal inom företagsvärlden. Vinstmarginal är ett mått som beskriver hur stor del av försäljningsintäkterna som återstår efter att alla kostnader har dragits av. Vinstmarginal är ett bra nyckeltal för att jämföra lönsamheten hos ett företag med konkurrenter inom samma bransch.

Däremot ska man vara medveten om att man inte kan förlita sig helt på vinstmarginalen när man bedömer ett företags lönsamhet. Vinstmarginalen tar inte hänsyn till hur ett företag är finansierat, vilket gör att ett företag som har stora skulder kan framstå som framgångsrikt, medan att företag med lägre vinstmarginal kan framstå som mindre framgångsrikt, trots att det är helt skuldfritt.

Räkna ut vinstmarginal

Vinstmarginal beräknas genom att ta skillnaden mellan försäljningsintäkter och kostnader och  sedan dividera summan med försäljningsintäkterna. Resultatet är en procentandel som representerar vinstmarginalen.

För att räkna ut vinstmarginalen för ditt företag behöver veta följande information:

  • Försäljningsintäkter
    Det totala beloppet du tjänat från försäljning under en given tidsperiod.
  • Kostnader
    Det totala beloppet du spenderat på att driva företaget under samma tidsperiod.

 

Vinstmarginal formel

När du har dessa siffror, kan du räkna ut din vinstmarginal genom att använda följande formel: Vinstmarginal = (Försäljningsintäkter - Kostnader) / Försäljningsintäkter x 100

Exempel: Om dina försäljningsintäkter under en given tidsperiod är 500 000 kr och dina kostnader är 400 000 kr, skulle din vinstmarginal vara: (500 000 - 400 000) / 500 000 x 100 = 20%.

Detta betyder att din vinstmarginal är 20 procent – och att 20 procent av dina försäljningsintäkter är vinst.

 

Vad är en bra vinstmarginal

Det går inte att säga en gyllene siffra som definierar om en vinstmarginal är bra eller inte. Olika branscher har olika förutsättningar och därmed helt olika gränser för vad som är en bra vinstmarginal.

För vissa branscher kan vinstmarginalen landa upp mot 20 procent, samtidigt kan andra branscher ha en låg vinstmarginal på någon enstaka procent. Vissa nämner 5 procent som gräns för bestämma om vinstmarginalen är bra.

Det är viktigt att komma ihåg att alla företag har olika förutsättningar. För att få en uppfattning om vad ditt företag bör ha i vinstmarginal kan det vara bra att benchmarka konkurrenter i samma bransch och i samma storlek.

Vad säger vinstmarginalen om ett företag?

Det är alltid bra att följa ditt företags intäkter och kostnader, däremot kan siffrorna vara abstrakta och ibland något intetsägande. Vinstmarginalen ger därför en lite bättre inblick i hur intäkter och kostnader står i relation till varandra.

Med det sagt så bör du inte stirra dig blind på vinstmarginalen som ett isolerat nyckeltal, eftersom det inte tar med dina räntekostnader i beaktande. Vinstmarginalen bör därför kombineras med andra nyckeltal för att ge en mer fullständig bild av ditt företags ekonomiska hälsa.

Hur kan ett företag förbättra sin vinstmarginal?

Det finns två sätt att öka vinstmarginalen: antingen genom att öka intäkterna eller minska kostnaderna. Enkelt i teorin men givetvis desto svårare i praktiken.

Låt oss säga att ett företag har försäljningsintäkter på 200tkr och kostnader på 180tkr. Vinstmarginalen blir då: (200tkr – 180tkr) / 200tkr = 10%

Om företaget skulle lyckas öka sin försäljning med 20 000 kronor blir vinstmarginalen istället:
(220tkr – 180tkr) = 18,2%

Om företaget istället skulle behålla sina försäljningsintäkter på 200tkr men lyckas dra ner sina kostnader till 160tkr blir vinstmarginalen som följande: (200tkr – 160tkr) / 200tkr = 20%

Det bör inte vara en primär målsättning att ha en så bra vinstmarginal som möjligt, särskilt inte som nystartat företag. Istället bör du försöka sikta på att bygga upp en bra kundbas och långsiktiga relationer, så att du kan vara trygg med att försäljningen kommer rulla på även på lång sikt.

Få koll på ditt företags ekonomi med Bokio

I Bokio får du full kontroll över din verksamhet. Ta del av rapporter som ger dig insikter kring försäljningssiffror, kostnader och lönsamhet. Använd siffrorna i dina rapporter för att ta reda styrkorna och svagheterna i ditt företag. Bli en bättre företagare med hjälp av Bokio!

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.