Bruttovinstmarginal

Definition:

Bruttovinstmarginal är ett mått som beskriver hur stor ett företags bruttovinst är i förhållande till dess försäljning.

Vad är bruttovinstmarginal?

Bruttovinstmarginal är ett nyckeltal som kan användas för att mäta ett företags lönsamhet. Bruttovinstmarginal ger en bild av hur effektivt ett företag kan omvandla sina intäkter till vinst, genom att jämföra försäljningsintäkterna med kostnaderna för sålda varor eller tjänster.

Om man bryter ner begreppet "bruttovinstmarginal" så består den första delen av bruttovinst, vilket kan beskrivas som försäljningsintäkterna minus kostnaden för sålda varor. Det är alltså vinsten innan kostnader för marknadsföring, löner, skatter, avskrivningar med mera har räknats av.

Marginalen är den procentsats som motsvarar hur stor bruttovinsten är. Bruttovinst skulle exempelvis kunna vara 400 000 kronor, men för att kunna jämföra hur stor vinsten är i förhållande till intäkterna är bruttovinstmarginalen ett bättre mått.

Bruttovinstmarginal är ett bra mått för att bedöma hur väl ditt företag klarar av att täcka sina fasta kostnader och generera vinst.

Bruttovinstmarginal formel

För att beräkna bruttovinstmarginal behöver du veta dina siffror för försäljningsintäkter och kostnader för sålda varor eller tjänster. Sedan används följande formel för att räkna ut bruttovinstmarginalen:

(Försäljningsintäkter - Kostnader för sålda varor eller tjänster) / Försäljningsintäkter] × 100

Försäljningsintäkter:
Försäljningsintäkterna är den totala summa pengar som har genererats av försäljning av varor eller tjänster under en given tidsperiod.

Kostnader för sålda varor eller tjänster:
Detta inkluderar de kostnader som uppstår i samband med att en vara eller tjänst säljs, från produktion till leverans. Här inkluderas bland annat kostnad för material, produktion, frakt med mera.

Exempel: Om ditt företag har genererat försäljningsintäkter på 1 000 000kr och kostnaderna för sålda varor eller tjänster uppgick till 600 000kr, skulle du använda formeln enligt följande:

Bruttovinstmarginal = (1 000 000 - 600 000) / 1 000 000] × 100 = (400 000 / 1 000 000) × 100 = 40 %

I detta exempel är företagets bruttovinstmarginal 40 %. Det innebär att för varje krona i försäljningsintäkter återstår 40 öre som bruttovinst efter att kostnaderna för sålda varor eller tjänster har dragits av.

Det bör tilläggas att detta inte betyder att företaget går med 40% vinst – utan 40% bruttovinst. För att få fram den totala vinsten behöver samtliga kostnader i företag räknas med.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.