Tillgång

Definition:

En tillgång är en resurs som är tänkt att ge en ekonomisk fördel i framtiden.

Tillgång i ekonomiska sammanhang

I redovisningssammanhang talar man ofta om tillgångar och skulder. Skulder är det ditt företag är skyldig en annan part och tillgångar motsvarar allt ditt företag äger. Tillgångar kan vara allt från likvida medel , till fastigheter eller patenträttigheter.

Tillgångar delas upp i två kategorier

I bokföringen gör man en uppdelning mellan olika tillgångar, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att användas under en längre tidshorisont. Man brukar tala om att de ska ha en ekonomisk livslängd på åtminstone tre år. Anläggningstillgångar är tillgångar som är nödvändiga för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet, exempelvis en fastighet eller maskin.

I kategorin anläggningstillgångar återfinns även immateriella och finansiella tillgångar.

Omsättningstillgångar

Till skillnad från anläggningstillgångar är omsättningstillgångar desto mer kortvariga. Det kan vara de produkter som du har inne i ditt lager som inte är sålda än, eller saker som behövs för ditt företag att gå runt, men som omsätts snabbt eller är av mindre värde.

Tillgångar redovisas i balansräkningen

När du bokför dina tillgångar tas de upp i balansräkningen, som utöver tillgångar består av skulder och eget kapital. För anläggningstillgångar brukar man göra avskrivningar i balansräkningen, samtidigt som kostnaden för en anläggningstillgång redovisas i resultaträkningen.

Få automatiska rapporter med Bokio

Att hålla koll på olika tillgångars värde och dess avskrivningar kan vara krångligt utan hjälp. Med Bokio skapas automatiskt rapporter som är baserade på din bokföring. Få stenkoll på din ekonomi och slipp lägga tid på onödig administration.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?