Soliditet

Definition:

Soliditet är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av ett företags totala kapital som består av eget kapital.

Vad betyder soliditet?

Soliditet är alltså ett nyckeltal som används för att beskriva förhållandet mellan företagets totala kapital och det egna kapitalet. Detta kan vara en indikation på hur bra företagets betalningsförmåga är på lång sikt. För att få en uppfattning om betalningsförmågan på kort sikt kollar man oftast på kassalikviditeten.

Om soliditeten är hög betyder det att ett företag har ett stort eget kapital och inte är särskilt skuldsatt, detta kan vara en trygghet för banker när de beviljar företagslån. Om soliditeten är låg innebär det att företagets tillgångar till stor del består av skulder. På sikt är ett företag har god soliditet mer motståndskraftigt mot sämre tider, exempelvis lågkonjunktur och inflation.

Om ett företags tillgångar endast består av eget kapital är soliditeten 100 procent och om ett företags tillgångar endast består av skulder är soliditeten 0 procent. Någonstans på den här skalan befinner sig alla företag. I regel betyder en hög soliditet att soliditeten är bra, och en låg soliditetet betyder att soliditeten är dålig.

Vilken formel används för att beräkna soliditet?

För att beräkna soliditeten i ett företag används oftast följande formel:

Soliditet = (Eget kapital + 79,4% av obeskattade reserver) / totala tillgångar * 100

Exempel: (50 000kr + 15 000kr) / 80 000kr * 100 = 81,25%

Vad är bra soliditet?

Det finns inget allmängiltigt svar på vad som är en bra soliditet. Det beror nämligen på vilken bransch ditt företag verkar inom. Som exempel kan man nämna att bolag som jobbar med fastighetsförvaltning har ett snittsoliditet på 33 procent och en konsultbyråer har runt 60 procent.

Detta beror på att fastighetsbolag är beroende av att göra stora investeringar för att kunna förvalta fastigheter medan ett konsultföretag i princip bara behöver konsulter för att kunna driva sin verksamhet.

För att kolla vad som är en bra soliditet är det alltså bäst att kolla vad andra företag i din bransch har. Om du kollar på SCB:s branschnyckeltal kan du hitta bland annat soliditeten för olika branscher.

Faktorer som påverkar soliditeten

Soliditeten må vara ett bra nyckeltal för att ta reda på företagets ekonomiska situation på lång sikt, men i många fall finns det andra faktorer som spelar in. Soliditeten är snarare ett mått som i vissa fall kan vara användningsbart än ett nyckeltal som du ska stirra dig blind på.

Om ditt företag exempelvis är i en fas där du expanderar din marknad krävs det ofta investeringar. För att kunna öka tillväxten på sikt krävs det ofta att man tar in externt kapital. I samband med stora satsningar så sjunker alltså oftast soliditeten tillfälligt för att kunna ge en fördelaktig effekt på sikt.

Ett företag som har god soliditet behöver nödvändigtvis inte vara mer framgångsrikt än något som har lägre. En hög soliditet kan uppstå när ett företag inte gör några nya satsningar och har en bristfällig framtidsstrategi. En situation som bör väcka starka varningssignaler är när soliditeten sjunker i samband med dålig tillväxt.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.