Rörelsemarginal

Definition:

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som beskriver hur stor del av vinsten som är kvar efter att kostnaderna har betalats, med undantag för räntor och skatter.

Vad är rörelsemarginal?

Rörelsemarginal är ett finansiellt nyckeltal som används för att bedöma företags lönsamhet. Det är ett mått på hur mycket pengar ett företag har kvar av sina intäkter efter att direkta kostnader och fasta kostnader har betalats, med undantag för räntor och skatter.

Rörelsemarginalen indikerar hur effektivt företaget är på att omvandla sin försäljning till vinst, utan att ta hänsyn till skatte- och räntekostnader. På så sätt är rörelsemarginalen ett bra verktyg för att skapa en uppfattning om företagets kärnverksamhet och det finansiella välmåendet.

Vad är det för skillnad på rörelsemarginal och vinstmarginal?

Ett annat nyckeltal som kan uppfattas som likt rörelsemarginalen är vinstmarginalen. Vinstmarginalen är ett nyckeltal som beskriver hur mycket vinst som finns kvar efter att alla inkomster och kostnader har räknats med. Det ger en procentsats som beskriver hur mycket vinst som återstår efter att alla kostnader har betalats.

Lär dig mer om vinstmarginal

Till skillnad från vinstmarginalen så fokuserar rörelsemarginalen endast på de inkomster och kostnader som kommer från företagets direkta kärnverksamhet. Det betyder alltså att ränteinkomster eller -kostnader, avskrivningar eller skatter inte tas i beaktande. Det gör att rörelsemarginalen på ett bättre sätt fångar företagets operativa verksamhet på ett bra sätt.

Rörelsemarginal formel

För att beräkna rörelsemarginalen används följande formel:

Rörelsemarginal = (Rörelseresultat / Nettoomsättning) * 100

Rörelseresultat är det resultat som härleds från företagets operativa verksamhet och nettoomsättning är de totala intäkterna från försäljning av varor och tjänster.

Exempel:

Ditt företag har ett rörelseresultat på 100 000 kr och en nettoomsättning på 800 000 kr. Rörelsemarginalen blir då: 100 000 / 800 000 x 100 = 12,5 % Det betyder att för varje krona som omsätts blir 12,5 öre till vinst (före räntebetalningar, avskrivningar och skatter).

När används rörelsemarginal?

Liksom många andra nyckeltal används rörelsemarginal för att analysera hur ett företag presterar, detta kan vara intressant både internt för företaget men även för investerare för att bedöma ett företags lönsamhet på sikt.

Rörelsemarginalen är ett bra nyckeltal att använda när du vill jämföra olika företag inom samma bransch. Det företag med högst rörelsemarginal kan anses vara det mest effektiva på att omsätta inkomster till vinst.

Ett företag med hög rörelsemarginal tyder på att det är motståndskraftigt mot ekonomiska motgångar eller konjunktursvängningar. Med en hög marginal kan kostnaderna öka eller inkomsterna minska utan att det påverkar lönsamheten allt för mycket. För ett företag med låg rörelsemarginal kan även små motgångar kännas av rejält i företagets ekonomi.

Vad är en bra rörelsemarginal?

Som alltid när det kommer till nyckeltal finns det sällan ett specifikt tal som gäller för samtliga branscher eller företag, rörelsemarginalen är här inget undantag.

Exempelvis har detaljhandeln väldigt små marginaler och är lönsamma genom att sälja stora volymer av varor, här kan rörelsemarginalen ofta ligga kring 2-3 procent. Företag som verkar inom konsultbranschen å andra sidan brukar i regel ha stor rörelsemarginal, uppemot 16 procent.

För att skapa en uppfattning om hur ditt företag presterar är det bäst att jämföra med likartade företag inom samma bransch. Har du högre rörelsemarginal än dina konkurrenter är det ett tecken på att ditt företag är välmående!

Tänk på att rörelsemarginal inte säger allting om ett företag. Två företag som har samma rörelsemarginal betyder inte nödvändigtvis att de är lika lönsamma. Ett företag kan ha höga låneskulder som äter upp all vinst som genereras av verksamheten medan det andra företaget kan vara helt skuldfritt och använda vinsten till att återinvestera kapital, höja lönerna eller ta utdelning.

Hur kan jag påverka min rörelsemarginal?

Det finns två huvudsakliga sätt att öka rörelsemarginalen: antingen genom att öka intäkterna eller minska kostnaderna. Det är givetvis lättare sagt än gjort på dagens konkurrensutsatta marknad. Precis hur ett företag ska gå tillväga för att öka rörelsemarginalen är väldigt individuellt, men några generella tips är:

 • Kompetensutveckla personal
  Med mer kompetenta medarbetare kan samma arbete utföras effektivare och på mindre tid.

 • Se över prissättning
  Om det finns utrymme är ett enkelt sätt att öka inkomsterna genom att höja priserna på dina varor eller tjänster. Om du känner dig trygg med att du har ett konkurrenskraftigt erbjudande kommer förmodligen många av dina kunder att förbli lojala. Det finns dock alltid en risk att kunderna vänder sig till billigare alternativ och att du som företag därmed förlorar intäkter istället.

 • Se över inköpspriser
  Om du köper in varor eller tjänster från en leverantör kan du se över villkoren för er affär och eventuellt förhandla ner dina kostnader. Kanske finns det ytterligare kostnader i processen som inte är nödvändiga?

 • Investera i framtiden
  Det kanske finns någon löpande kostnad som du kan minska på sikt genom att planera dina utgifter/investeringar i nuläget. Exempelvis att köpa en maskin istället för att hyra den, att anställa en kompetens istället för att hyra in en konsult eller liknande.

Tänk på…

Rörelsemarginalen säger bara något om hur ditt företag presterar just nu, och ger inga indikatorer på hur långsiktigt hållbart ditt företag är. Om du är i en tillväxtfas kan du dra på dig större kostnader, exempelvis investeringar i maskiner, marknadsföring eller anställda. Denna typ av kostnader påverkar din rörelsemarginal negativt på kort sikt, men säkerställer att du står bra rustad mot framtiden.

Därför är det viktigt att balansera rörelsemarginalen mot långsiktig lönsamhet. Att bara titta på rörelsemarginalen, exempelvis hos konkurrenter, behöver därför inte ge hela bilden av hur ett företag presterar.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.