Kassalikviditet

Definition:

Kassalikviditet är ett mått som beskriver ett företags förmåga att betala kortfristiga skulder.

Vad är kassalikviditet?

En bra kassalikviditet är en indikation på att ditt företag är i gott tillstånd. Att alltid ha tillräckligt med likvida medel för att kunna betala av sina kortfristiga skulder är viktigt för att andra företag ska vilja göra affärer med dig.

Formel för att räkna ut kassalikviditet

För att räkna ut sin kassalikviditet kan man använda sig av följande formel:
omsättningstillgångar / kortfristiga skulder x 100.

Låt säga att ditt företag har omsättningstillgångar till ett värde av 20 000 kronor och du har kortfristiga skulder till ett värde av 17 000 kronor.
Uträkningen blir då: 20 000 / 17 000 x 100 = 118%.

När du värderar dina omsättningstillgångar är det viktigt att inte räkna med sitt lager eller pågående arbeten för att få en korrekt bild av verkligheten.

Vad är en bra kassalikviditet?

Om din kassalikviditet är 100 procent betyder det att dina likvida medel är lika stora som din kortfristiga skulder. Ett företag bör ha en kassalikviditet på åtminstone 100 procent för att betraktas som välmående. Ju bättre kassalikviditet, desto bättre rustat står företaget inför oväntade utgifter.

Varför är det viktigt med bra kassalikviditet?

Det är viktigt att ha en bra kassalikviditet av flera anledningar. Med likviditetsbrist kan du behöva låna pengar för att kunna betala av dina skulder i tid, detta är inte en hållbar lösning då det innebär ytterligare en kostnad för ditt företag. Ibland, särskilt när ett företag är nybildat, kan det vara nödvändigt att ta företagslån för att kunna växa.

Tips på hur du kan finansiera din tillväxt.

Om du skulle råka ut för några oväntade kostnader kan en bra kassalikviditet göra att ditt företag klarar sig utan några större ekonomiska problem.

Var går gränsen mellan kortfristiga och långfristiga skulder?

Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas av på kort sikt, vanligtvis inom ett år från att kostnaden uppstod. Långfristiga skulder är alla skulder som ska betalas tillbaka om mer än ett år i framtiden.

I vissa fall kan en och samma skuld delas upp som både kort- och långfristig. Om ditt företag exempelvis har amortering på ett lån, med en avbetalningsplan på fem år, räknas det närmaste årets amortering som kortfristig skuld, medan resterande fyra år klassas som långfristig.

Exempel på omsättningstillgångar

En omsättningstillgång är en tillgång som förbrukas, omvandlas till likvida medel eller säljs inom en kort tidshorisont. Några vanliga exempel på omsättningstillgångar kan vara:

  • Lagerförda artiklar – det vill säga tillgångar som du har i ditt lager men förväntas sälja till kunder den närmsta tiden. Obs. varulager brukar inte räknas med i kassalikviditeten eftersom det är svårt att omvandla varulagret till likvida medel snabbt.
  • Fordringar på leverantörer eller kunder – exempelvis om du har sålt en vara eller tjänst men inte fått betalt än.
  • Pengar – alla former av likvida medel räknas som omsättningstillgångar.

Vad består dina omsättningstillgångar av?

När du räknar ut din kassalikviditet summerar du dina omsättningstillgångar, men för att få en ännu mer detaljerad bild av ditt företags ekonomi kan det vara nyttigt att gräva djupare i vad dina tillgångar faktiskt består av.

Likvida medel är bra eftersom de kan användas för att betala av skulder på en gång. Å andra sidan hade du kunnat få ut mer värde genom att placera kapitalet där du kan få avkastning eller ränta. Om dina omsättningstillgångar består av kundfordringar kanske du kan se över kredittiden för att få mer likviditet i ditt företag.

Hur undviker man för låg kassalikviditet?

Att ha en låg kassalikviditet kan sätta ditt företag i många obekväma situationer, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att ditt företag inte är lönsamt. Exempelvis kan du ha mycket kapital upplåst i långsiktiga tillgångar. Att behöva sälja av anläggningstillgångar är inte att föredra och att ta ett lån från banken för att stärka upp sin likviditet innebär en extra kostnad för verksamheten.

I vissa fall kan dock den här typen av lösningar vara nödvändiga för att undvika en kassakris. Ett bra första steget för att kartlägga din kassalikviditet är att göra en likviditetbudget, då kan du se hur din likviditet kommer utvecklas de närmsta månaderna och därefter se vilka eventuella åtgärder du behöver ta till.

Soliditet - hur är den långsiktiga betalningsförmågan?

Kassalikviditet är ett bra nyckeltal för att bedöma ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Om du är nyfiken på ett företags långsiktiga betalningsförmåga står sig så är soliditet det perfekta nyckeltalet att använda. Då kollar du på hur stor del av företagets tillgångar som består av det egna kapitalet, vilket kan beskriva hur hög eller låg den finansiella risken är.

Läs mer om soliditet.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.