Kassalikviditet

Definition:

Kassalikviditet är ett mått som beskriver ett företags förmåga att betala kortfristiga skulder.

Kassalikviditet

En bra kassalikviditet är en indikation på att ditt företag är i gott tillstånd. Att alltid ha tillräckligt med likvida medel för att kunna betala av sina kortfristiga skulder är viktigt för att andra företag ska vilja göra affärer med dig.

Om din kassalikviditet är 100 procent betyder det att dina likvida medel är lika stora som din kortfristiga skulder. Ett företag bör ha en kassalikviditet på åtminstone 100 procent för att betraktas som välmående. Ju bättre kassalikviditet, desto bättre rustat står företaget inför oväntade utgifter.

Formel för att räkna ut kassalikviditet

För att räkna ut sin kassalikviditet kan man använda sig av följande formel:
omsättningstillgångar / kortfristiga skulder * 100.

Låt säga att ditt företag har omsättningstillgångar till ett värde av 20 000 kronor och du har kortfristiga skulder till ett värde av 17 000 kronor.
Uträkningen blir då: 20 000 / 17 000 * 100 = 118%.

När man värderar sina omsättningstillgångar är det viktigt att inte räkna med sitt lager eller pågående arbeten för att få en korrekt bild av verkligheten.

Hur undviker man för låg kassalikviditet?

Att ha en låg kassalikviditet kan sätta ditt företag i många obekväma situationer, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att ditt företag inte är lönsamt. Exempelvis kan du ha mycket kapital upplåst i långsiktiga tillgångar. Att behöva sälja av anläggningstillgångar är inte att föredra och att ta ett lån från banken för att stärka upp sin likviditet innebär en extra kostnad för verksamheten.

I vissa fall kan dock den här typen av lösningar vara nödvändiga för att undvika en kassakris. Ett bra första steget för att kartlägga din kassalikviditet är att göra en likviditetbudget, då kan du se hur din likviditet kommer utvecklas de närmsta månaderna och därefter se vilka eventuella åtgärder du behöver ta till.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?