Justerat eget kapital

Definition:

Justerat eget kapital är ett nyckeltal som beskriver ett företags beskattade egna kapital.

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är ett vanligt nyckeltal som används för att beskriva ett företags ekonomiska hälsa. Justerat eget kapital beskrivs ofta som det beskattade egna kapitalet. Det betyder att du utöver det egna kapitalet även räknar med dina obeskattade reserver (men bara den delen som hade blivit kvar efter skatt).

Vad är det för skillnad mellan justerat eget kapital och eget kapital?

För att förstå vad justerat eget kapital är för något underlättar det att först känna till vad eget kapital är. Eget kapital är helt enkelt skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder. Det egna kapitalet är alltså det kapital som ägs av företagsägarna, om alla tillgångar skulle säljas av och skulderna betalas så är det egna kapitalet det som blir över.

Läs mer om eget kapital.

För att få en ännu bättre bild av ett företags ekonomi kan man kolla på det justerade egna kapitalet. Då inkluderar du även dina obeskattade reserver om du har några. Ett vanligt exempel på en sådan här post är om du har satt av något kapital i periodiseringsfonder.

Det justerade egna kapitalet kan därför sägas ge en rättvisare bild av företags ekonomi jämfört med nyckeltalet eget kapital.

Vad är obeskattade reserver?

Obeskattade reserver en post i balansräkningen som beskriver om du har någon latent skatteskuld. För att jämna ut resultatet över flera år kan du genom olika sätt skjuta på din skatteskuld. Om du exempelvis har gjort stor vinst ett år kan du behålla kapital i företaget utan att skatta på beloppet, för att under ett förlustår kvitta ut förlusten mot tidigare vinster.

En av de vanligaste typerna av obeskattade reserver är periodiseringsfonder. Dessa fungerar som ett medel för att skjuta upp beskattningen på det insatta kapitalet tills du väljer att (eller tvingas att) återföra det till verksamheten.

Låt säga att du har 100 000 kr i periodiseringsfonder, eftersom dessa inte är beskattade betyder det att om du skulle välja att betala ut pengarna från företaget så måste de först beskattas med 20,6 % bolagsskatt. I praktiken innebär det att ditt företag inte äger 100 000 kr, utan egentligen 100 000 kr minus skatt. Och det är alltså detta det justerade kapitalet beskriver.

I det egna kapitalet är dessa 100 000 kr inte inräknade alls, medan den delen som hade blivit kvar efter beskattning är inkluderad i det justerade kapitalet.

Justerat eget kapital formel

För att beräkna justerat eget kapital används följande formel:

Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1–skattesatsen) x obeskattade reserver)

Skattesatsen i fråga är bolagsskatten, denna är 20,6 %.

Vi fortsätter på samma exempel som ovan och ponerar att ditt företag har 500 000 kr i eget kapital och har satt av 100 000 kr i periodiseringsfonder. Lägg märke till att de pengarna du har i obeskattade reserver (i detta fallet periodiseringsfonder) inte är en del av ditt egna kapital. Då ser formeln ut som följande:

Justerat eget kapital = 500 000 + (1–0,206) x 100 000 =

500 000 + 0,794 x 100 000 =

500 000 + 79 400 = 579 400 kr

Genom att bara kolla på nyckeltalet eget kapital, får vi ingen information om företaget har några obeskattade reserver, vilket alltså inte säger hela samlingen om ett företags situation. Två företag som har samma egna kapital kan alltså ha stora ekonomiska skillnader.

Med det sagt så kan inga nyckeltal i ensamhet användas för att beskriva ett företags ekonomiska situation. Genom att kolla på flera olika nyckeltal tillsammans däremot, så går det bättre att skapa sig en mer fullständig bild över hur företaget ligger till ekonomiskt.

Justerat eget kapital används för att beräkna soliditet

Ett annat nyckeltal som är användbart för att bedöma ett företags ekonomi är soliditet, det säger det hur stor del av ditt företags tillgångar som är finansierat av eget kapital. För att räkna ut din soliditet behöver du veta ditt justerade egna kapital.

Läs mer om soliditet.

Få koll på din ekonomi i Bokio

I Bokio får du full kontroll på ditt företags ekonomi genom att sköta bokföringen på egen hand. Få insikter, analyser och rapporter helt automatiskt baserat på din bokföring. Med bokföring, företagskonto, fakturering och lönehantering blir det både enkelt och roligt att göra företagsadmin!

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.