Nettoomsättning

Definition:

Nettoomsättning är ett företags intäkter från sålda varor och tjänster, efter avdrag för moms, rabatter och skatter knutna till försäljning.

Vad är nettoomsättning? 

Nettoomsättning är ett viktigt ekonomiskt nyckeltal som används för att beskriva den totala försäljningen av varor och tjänster under en viss period, minus eventuella rabatter, moms och skatter.

Nettoomsättningen är en indikator på ett företags prestation och ger en tydlig bild av hur mycket intäkter företaget genererar. Genom att beräkna nettoomsättningen får företaget en mer exakt bild av sin faktiska försäljningsvolym och kan använda denna information för att fatta beslut om framtida strategier och tillväxtmöjligheter.

Vad är det för skillnad mellan omsättning och nettoomsättning?

De flesta är medvetna om vad omsättning betyder, men desto färre är bekanta med vad nettoomsättningen innebär.

Omsättning

Omsättning, även kallad bruttoomsättning, avser det totala värdet av alla sålda varor och tjänster under en viss period. Det är en grundläggande indikator på företagets försäljningsaktiviteter och används ofta för att mäta företagets storlek och framgång. Omsättningen inkluderar alla intäkter.

Nettoomsättning

Nettoomsättning, å andra sidan, är den faktiska försäljningsvolymen som ett företag genererar under en viss period, efter att ha dragit av eventuella rabatter, skatter och andra avdrag.

Det ger en mer exakt bild av företagets försäljningsprestation och används för att bedöma dess lönsamhet och effektivitet. Exempelvis ingår inte intäkter från fastighets- eller aktieförsäljningar i nettoomsättningen, medan de ingår i omsättningen. Vidare räknas heller inte bidrag eller gåvor med i nettoomsättningen.

Detta resulterar i att nettoomsättningen i många fall ger en mer rättvisande bild över företagets prestation.

Varför är nettoomsättning viktigt?

Nettoomsättningen är viktig av flera anledningar:

Lönsamhetsanalys:

Genom att jämföra nettoomsättningen med företagets kostnader kan man bedöma lönsamheten. Det hjälper dig att förstå hur väl företaget presterar ekonomiskt och om det är dags att vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Prestationsmätning:

Nettoomsättningen ger en mer exakt bild av företagets försäljningsprestation än omsättningen, eftersom det tar hänsyn till rabatter, skatter och andra avdrag. Detta gör det enklare att mäta företagets framgång och jämföra den med konkurrenter.

Budgetering och prognoser:

När du har en klar bild av företagets nettoomsättning kan du lättare skapa realistiska budgetar och prognoser för framtida försäljning. Detta hjälper företaget att planera för tillväxt och expansion.

Investerarattraktivitet:

Potentiella investerare och intressenter kommer att vara intresserade av företagets nettoomsättning, eftersom det ger en bättre bild av företagets ekonomiska prestation. En stark nettoomsättning kan göra företaget mer attraktivt för investerare.

Få koll på dina siffror med Bokio

I Bokio genereras automatiska rapporter från din bokföring. Få full koll och kontroll på ditt företag genom att driva ditt företag i Bokio. Förutom bokföring ingår fakturering, lönehantering och företagskort – allt du behöver på ett och samma ställe!

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.