Skuldsättningsgrad

Definition:

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som beskriver relationen mellan ett företags skulder och eget kapital.

Vad är skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som beskriver ett företags skuldsättning genom att titta på det egna kapitalet i förhållande till skulderna.

Skuldsättningsgraden är starkt relaterad till ett företags soliditet, vilken beskriver hur stor del av ett företags tillgångar som är finansierade genom eget kapital.

Skuldsättningsgraden är ett nyckeltal som är användbart för långivare, investerare eller andra intressenter som vill skapa sig en bild av ett företags ekonomiska situation. En hög skuldsättningsgrad kan tyda på att ett företag inte kan finansiera sina tillgångar med eget kapital, vilket innebär en högre risk för att investera i ett företag.

Skuldsättningsgraden ger inte hela bilden

Precis som med de flesta andra ekonomiska nyckeltal ger inte ett företags skuldsättningsgrad en fullständig bild över ett företags ekonomi. För att skapa en rättvis bild av ett bolag är det viktigt att en granskar andra nyckeltal för att kunna se helheten.

En hög skuldsättningsgrad behöver exempelvis inte alltid vara negativ, det kan tyda på att ett företag befinner sig i en kraftig tillväxtfas och behöver låna ytterligare kapital för att kunna växa.

På andra sidan spektrumet kan en låg skuldsättningsgrad betyda att företaget kunnat växa ännu mer om det hade haft mer medel att tillgå, samt att tillväxten till och med har stannat av.

Skuldsättningsgrad formel

För att beräkna skuldsättningsgraden delas det totala skuldbeloppet med sitt eget kapital. Formeln som används för att räkna ut skuldsättningsgraden är därför:

Skuldsättningsgrad = Skulder / Eget kapital

Om ett företag har 100 000 kr i skulder och 250 000 kr i eget kapital blir uträkningen: 100 000 / 250 000 = 0,4 eller 40%

Resultatet visas oftast som en decimal eller procentandel. En högre skuldsättningsgrad indikerar högre finansiell risk. Om skuldsättningsgraden är över 1 eller 100% betyder det att skulderna är större än det egna kapitalet.

Vad är en bra skuldsättningsgrad?

Det är alltid svårt att ge en siffra som gäller för alla företag, eftersom det som kan betraktas som en bra skuldsättningsgrad varierar mellan olika branscher. Det finns dock mer allmänna råd som menar följande:

  • En hög skuldsättningsgrad är över 50 procent
  • En låg skuldsättningsgrad är under 25 procent
  • En bra skuldsättningsgrad är mellan 25 och 50 procent.

Det bör dock noteras att det i vissa fall kan vara nödvändigt att förvärva stora lån med syftet att generera mer vinst och på så sätt öka tillväxten. För att få en riktlinje för vad en bra skuldsättningsgrad är för ditt företag är det bäst att jämföra sig med de närliggande konkurrenterna.

Skuldsättningsgrad finns även bland hushållen

Det är inte bara bland företag som skuldsättningsgrad analyseras, även bland hushåll kan det vara en intressant variabel. Då tar man ett hushålls skulder i förhållande till inkomsten per år.

På så sätt får man en bild av hur skuldsatta privatpersoner är och kan vara användbart för att få kunskap om hur befolkningen skulle påverkas av exempelvis räntehöjningar.

Hur kan man minska skuldsättningsgraden?

Det finns två sätt att minska skuldsättningsgraden: antingen minskar man sina skulder eller ökar man det egna kapitalet.

Båda sätten är betydligt lättare på pappret än i verkligheten. Att ha en låg skuldsättningsgrad är önskvärt eftersom det innebär en lägre finansiell risk, men så länge du har koll på din ekonomi och har tillräckligt med likvida medel för att betala av dina kortfristiga skulder är skuldsättningsgraden inget du behöver oroa dig över i onödan.

Bra att tänka på

Skuldsättningsgraden kan ge insikter i ett företags ekonomiska hälsa. Men, som tidigare nämnts, bör det inte användas isolerat utan bör kombineras med andra ekonomiska nyckeltal för en bättre helhetsbedömning.

Dessutom behöver en hög skuldsättningsgrad inte alltid vara negativ, beroende på vilken fas ett företag befinner sig i.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.