Kan jag lägga till utlägg på anställds lön?

Vi rekommenderar att man separerar utlägg med löneutbetalning. Använder du utläggsfunktionen kan du och dina anställda själva ladda upp underlagen i Bokio. Användaren som har administratörsrättigheter kan sedan bokföra utlägget och schemalägga utbetalning. Den här funktionen är inte kopplad till Bokios lönefunktion men är ett väldigt smidigt sätt att få full koll på dina anställdas utlägg. Läs mer här om utläggsfunktionen ni Bokio.

Om du trots allt vill lägga till utlägg på lönen (och då inte använda utläggsfunktionen) så kan detta göras genom en rad Nettolönejustering. När du sedan bokför lönen måste detta mappas till det skuldkonto som du bokfört utlägget på, förslagsvis konto 2890.