Kan jag lägga till utlägg på anställds lön?

Vi rekommenderar att man separerar utlägg med löneutbetalning. Använder man utläggsfunktionen i Bokio så schemaläggs och bokförs utbetalningarna därifrån och man kan inte koppla dessa till lön.

Om man trots allt vill lägga utlägg på lönen (och då inte använda utläggsfunktionen) så kan detta göras genom en rad "Nettolönejustering" som sedan ska mappas till konto 2890 när man bokför lönen. Detta förutsätter då att man har bokfört utläggen mot konto 2890.