Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Förenklat årsbokslut och deklaration enskild firma

Förenklat årsbokslut och deklaration enskild firma

Driver du enskild firma? Då kan du från och med den 14 mars skicka in din deklaration för 2022 till Skatteverket.

Enskilda firmor som omsätter under 3 miljoner kronor ska redovisa sitt räkenskapsår i form av ett förenklat årsbokslut. Företagets deklaration lämnas sedan in tillsammans med din privata, vilket sker årligen i början på maj månad.

Vad är ett förenklat årsbokslut?

I ett förenklat årsbokslut så ska både en balans- och resultaträkning upprättas. I en balansräkning redovisas tillgångar samt eget kapital och skulder medan en resultaträkning redovisar intäkter, kostnader samt årets resultat. Själva bokslutet ska varken redovisas till Skatteverket eller Bolagsverket, istället redovisar du siffrorna från balans- och resultaträkningen i den så kallade NE-bilagan som ska skickas in till Skatteverket tillsammans med din privata deklaration.

Vad är skillnaden mellan en balansrapport och balansräkning?

Deklaration enskild firma - NE-bilaga

Enskilda firmor deklarerar i form av en NE-bilaga (inkomstdeklaration 1). Den är en bilaga till din privata deklaration som årligen ska redovisas till Skatteverket i början på maj månad. I NE-bilagan ska du fylla i siffrorna från det förenklade årsbokslutet, dvs balans- och resultaträkningen. Gör du ditt bokslut i Bokio så kan du få fram dessa siffror och enkelt fylla i bilagan hos Skatteverket.

Siffrorna du får i Bokio visar ditt bokföringsmässiga resultat för året och att när du deklarerar hos Skatteverket har du även möjlighet att göra skattemässiga justeringar som då bildar ditt skattemässiga resultat. Det här innebär att rutorna R12 – R48 i NE-bilagan inte är inkluderade i Bokio, men däremot hos Skatteverket. Du kan därför behöva lägga till vissa uppgifter när du fyller i hos Skatteverket. NE-bilaga i Bokio innehåller inte heller den privata deklarationen.

Skulle din enskilda firma vara vilande, dvs att du inte bedrivit någon verksamhet och således inte har några inkomster eller utgifter under räkenskapsåret, så behöver du inte lämna in NE-bilaga till Skatteverket.

Läs mer om Skatteverket inkomstdeklaration

Deklaration enskild firma - När ska den lämnas in?

  • 14 mars öppnar Skatteverket sin e-tjänst för att lämna in deklarationen
  • 2 maj är sista dagen att deklarera för inkomståret 2022

Om du beviljats anstånd för att lämna in deklarationen vid senare tillfälle så är sista dagen 16 maj. Tar du hjälp med din deklaration av en redovisningskonsult så har du möjlighet att ansöka om ett speciellt byråanstånd vilket gör det möjligt att lämna in deklarationen senast 15 juni 2023.

Räkenskapsåret för enskilda firmor är, till skillnad från exempelvis aktiebolag, alltid enligt kalenderår och slutar alltså sista december oavsett när på året du startar företaget. Skulle det vara ditt första år som företagare är det alltså inte omöjligt att du har ett förkortat eller förlängt räkenskapsår. Deklaration för enskild firma ska oavsett redovisas vid samma tillfälle. 

Vad händer om jag lämnar in deklarationen för sent?

Lämnar du in din deklaration för sent kan du få betala en förseningsavgift. Skatteverket kommer i så fall skicka ett förslag till beslut om förseningsavgift till dig. Skulle du anse att förslaget är felaktigt så har du möjlighet att besvara det och argumentera för din sak.

Om du vet med dig att du inte kommer hinna lämna in din deklaration till 2 maj så har du möjlighet att begära anstånd senast den 2 maj hos Skatteverket på Mina sidor.

Så här gör du bokslut enskild firma

I Bokio kan du göra bokslut för din enskilda firma och ta fram siffror till NE-bilaga. Först behöver du kontrollera att allt är bokfört under räkenskapsåret (det år du deklarerar för) vilket du enkelt gör med hjälp av checklistan i Bokio. Samtliga intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara bokfört och redovisat. Du ska också säkerställa att leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer också redovisas på rätt räkenskapsår. I Bokio bokslut får du även hjälp med periodiseringar samt bokföring av årets resultat.

Läs mer om Bokio bokslut för enskild firma

Läs våra 6 tips inför bokslut 2022

Enskild firma skatt

I en enskild firma betalar du skatt på ditt överskott. Genom preliminärskatt kan du betala in det månadsvis under året och i samband med att du lämnar in din deklaration får du även veta om du har betalat för mycket i skatt eller om du behöver betala in mer. Det som kan vara bra att tänka på som enskild firma är att din privata aktivitet även påverkar vad du ska betala in i skatt, exempelvis om du har gjort en bostadsförsäljning eller sålt värdepapper.

Läs mer om skatt i enskild firma

Som enskild näringsidkare har du rätt att göra vissa avdrag. Det kan till exempel innebära att du kan göra avdrag för hemmakontor, representation och resor i verksamheten. Skatteverket har sammanställt ett avdragslexikon där du kan se exakt vad som gäller för enskild firma. I Bokio hittar du många hjälpguider som också förklarar de olika avdragen och hur du bokför dessa:

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser