Aktieägeravtal

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal, eller kompanjonsavtal som det också kallas, är en skriftlig överenskommelse mellan företagsstiftarna. Det finns inget lagkrav att upprätta ett aktieägaravtal, däremot kan det vara bra för att undvika framtida konflikter och ha som… Läs mer
Styrelse

Styrelse i enmansbolag

Alla aktiebolag, stora som små, måste ha en styrelse. Styrelsen har det övergripande ansvaret för aktiebolagets fram- och motgångar. I samband med styrelsearbete förekommer ofta ord som styrelsesuppleant, styrelseledamot och årsstämma. I den här… Läs mer
Marknadsplan

Så skapar du en bra marknadsplan

Varje företag bör satsa på att upprätta en ordentlig marknadsplan. Marknadsplanen är den del av affärsplanen som fokuserar på marknadsföringen. Med en bra marknadsstrategi ökar chanserna att nå ut till dina kundsegment och på så sätt få nya kunder.… Läs mer