Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Avveckla aktiebolag – så avslutar du ett aktiebolag

Avveckla aktiebolag – så avslutar du ett aktiebolag

Det finns många olika anledningar till att avsluta sitt aktiebolag. Kanske har du insett att det inte passar dig att vara egenföretagare eller så har du blivit erbjuden en tjänst på ditt drömföretag. Det finns lite olika sätt att avveckla aktiebolag, likvidation, att sälja av sina aktier eller låta företaget vara vilande. I den här artikeln guidar vi dig genom avvecklingstadiet för ditt aktiebolag.

Likvidera aktiebolag

Att likvidera sitt aktiebolag är ett vanligt sätt att avsluta din verksamhet. Det innebär kortfattat att företaget avslutas och dess tillgångar omvandlas till pengar. Om företaget har några skulder används pengarna för att betala av dessa i första hand, resterande kapital delas ut till aktieägaren eller aktieägarna. När likvidation av aktiebolaget bestäms på bolagsstämman kallas det för frivillig likvidation.

Att likvidera ett företag är en långdragen process (oftast 8-9 månader) som kräver mycket administration. Aktiebolaget behöver avregistreras från moms, f-skatt och arbetsgivarregistrering. Därutöver behöver uttag från aktiebolaget, exempelvis inventarier och lager, beskattas. Man behöver även ansöka om kallelse på okända borgenärer samt sköta deklarationen och årsredovisning, även när aktiebolaget befinner sig i likvidation.

Tvånglikvidation

Om företaget inte uppfyller vissa krav som finns på ett aktiebolag kan Bolagsverket eller en domstol besluta att ett aktiebolag ska gå i tvångslikvidation. Vanliga anledningar till att ett aktiebolag kan tvingas till likvidation är:

  • Aktiebolaget har inte anmält en behörig styrelse till Bolagsverket.
  • Årsredovisningen är mer än två månader sen.
  • Aktiebolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Likvidator

När ett företag likvideras har inte längre styrelsen det yttersta ansvaret över bolaget. Istället tillträder en så kallad likvidator vars roll är att avveckla företaget. Likvidatorn sköter allt administrativt arbete som tillkommer i samband med avvecklingen av aktiebolaget. En likvidator kan i vissa fall vara en person från företaget, förutsatt att hen uppfyller följande kriterier:

  • Ha fyllt 18 år
  • Får inte ha konkursförbud
  • Får inte ha näringsförbud
  • Får inte ha förvaltare
  • Ha tillräcklig utbildning, erfarenhet och kunskap för att vara likvidator.

Dessutom måste aktiebolaget ha inkluderat en revisionberättelse till den senaste årsredovisningen och vara i gott skick. Därefter beslutar Bolagsverket om personen är lämplig som likvidator eller inte. Om inte väljer Bolagsverket en likvidator åt företaget.

Avvecklingsföretag

Ett alternativ om man vill avsluta sitt företagkapitel så snabbt som möjligt är att låta någon annan sköta avvecklingen. Det finns många företag som hjälper dig att avveckla ditt aktiebolag mot en kostnad. Då överlämnar du allt ansvar till en tredje part och du kan känna dig trygg med att ditt företag avvecklas på rätt sätt.

Rent praktiskt köper ett avvecklingsföretag ditt aktiebolag från dig och därmed är de ansvariga för att likvideringen sköts korrekt. Du behöver inte vänta tills att processen är klar för att kunna få ut pengar, utan det kan du få redan efter ett par dagar.

Var noggrann med att göra research så att du lämnar över avvecklingsprocessen till en aktör som är seriös. Det finns många bedragare som anger sig för att avveckla aktiebolag snabbt och billigt, men i själva verket utnyttjar företaget till att köpa saker som du sedan själv kan bli ansvarig för att betala.

Sälja aktiebolag

När du säljer aktiebolag så avvecklas inte aktiebolaget i sig, utan ditt eget deltagande. Det är inget beslut som bestäms av styrelsen eller bolagsstämman utan av dig som aktieägare.

Däremot kan det finnas vissa regler i bolagsordningen som reglerar hur försäljningen av aktier kan gå till, om det finns ett aktieägaravtal är det stor chans att det finns bestämmelser som beskriver vilka “regler” det finns vid försäljning.

Att sälja av sina andelar i ett aktiebolag är lättare om ni är flera i företaget, då kan övriga anställda fortsätta att jobba som vanligt fast med annan annan ägarstruktur. Om du har ett enmansbolag behöver du hitta en en köpare som vill ta över hela företaget med allt som det innebär.

Fusion

En fusion betyder att ett aktiebolag slås ihop med ett annat aktiebolag. Alla tillgångar och skulder överförs till det nya företaget och det “gamla” aktiebolaget upplöses utan likvidation. Detta kan vara ett smidigt alternativ men är inte särskilt vanligt bland små bolag.

Vilande aktiebolag

Om du inte är helt redo att lägga ner ditt aktiebolag kan det vara en mellanväg att låta det vila. Att ha ett vilande aktiebolag är ingen juridisk definition ochn du kan inte registrera ditt aktiebolag som vilande någonstans, på pappret är bolaget fortfarande i aktivt tillstånd. Däremot kan du välja att inte jobba något i verksamheten och på så sätt varken ha några utgifter eller inkomster.

Eftersom ett vilande aktiebolag i juridisk mening fortfarande är aktivt har du samma skyldigheter som vanligt. Det vill säga att du fortfarande måste skicka in årsredovisningen i tid och deklara till Skatteverket.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser