Kontrollera ingående balanser

Har du tidigare räkenskapsår i ditt bolag? I så fall är det en bra idé att kontrollera ingående balanser innan du börjar bokföra i Bokio. Det går självklart att börja bokföra även om balanserna inte är klara, men se till att föra in dem så snart du kan för att undvika framtida fel.

Ingående balanser kan delvis innehålla kundfordringar och leverantörsskulder (gäller både fakturametoden och kontantmetoden för försäljning och inköp som går över bokslut) och dessa måste man hantera på rätt sätt i det nya räkenskapsåret då betalningen sker.

Om du har importerat tidigare bokföring

Har du importerat tidigare bokföring så är det en bra idé att kontrollera så att balanserna stämmer mellan samtliga räkenskapsår. Detta gör du inne på Balansrapporten som du hittar i vänstermenyn.

  • Har du importerat flera räkenskapsår, kontrollera att utgående balans på år 1 stämmer med ingående balans på år 2 osv.
  • Öppna upp fliken "Eget kapital" och kontrollera att "Beräknat resultat" är lika med noll.
  • Öppna även fliken "Kortfristiga skulder" för att se så att samtliga konton för in- och utgående moms är nollade.

Om ovan punkter inte uppfylls så saknas det troligtvis något i din importerade bokföring. Ofta gäller detta redovisad moms, skatt och resultat. Dvs verifikat som görs vid bokslut. Det du kan göra är att antingen komplettera bokföringen med de verifikat som saknas, eller så kan vi ta bort den importerade bokföringen åt dig så börjar du istället på ett senare räkenskapsår i Bokio.

Ingående balanser

Om du ej har importerat tidigare bokföring

Väljer du att inte importera tidigare bokföring så måste du se till att ingående balanser stämmer på första räkenskapsåret du skapar i Bokio. Detta hanterar du under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser. Kom ihåg att det endast är balanskonton (dvs kontoklass 1 och 2) som ska föras in här.

Underlaget för att fylla i ingående balanser hittar du i din tidigare årsredovisning, deklaration eller balansrapport.

Läs här om hur du ställer in ingående balanser manuellt.

Läs mer