Dröjsmålsränta på faktura

När en skuld inte betalas i tid, kan den som är berättigad till betalningen begära ränta på det utestående beloppet tills betalning sker. Denna typ av ränta kallas dröjmålsränta. Den är tänkt att kompensera den borgenär (den som ska få betalt) för förlusten av att inte ha haft tillgång till sina pengar i tid.

I Bokio sätter du dröjsmålsräntan via kundens inställningar under Villkor

Ändra villkor under Kund

Vill du ändra standardinställningen för dröjsmålsränta kan du göra det under Inställningar → Faktura- och offertinställningar

Ändra dröjsmålsränta under inställningar

Ska du fakturera en kund för dröjsmålsränta får du skapa en helt ny faktura (med enbart dröjsmålsräntan) och sedan bokföra den manuellt. 

Lägg till ny rad och ange summan som dröjmålsräntan gäller. Sätt momsen till 0% och välj antingen vara eller tjänst (då vi kommer bokföra fakturan manuellt spelar Typ inte roll)

När fakturan till slut är skapad bokför vi den manuellt på följande vis: 

19XX Debet
8310 Kredit