Fakturera till utlandskund

I Bokio kan du fakturera till utlandskunder och dessutom välja att fakturan ska vara i annan valuta än SEK. Du kan också justera så att fakturan är på engelska.

VAT-nummer

För att den automatiska bokföringen av fakturan ska bli korrekt är det viktigt att du fyller i rätt uppgifter, dvs korrekt momsregistreringsnummer. Försäljningen bokförs då som en försäljning av varor/tjänster inom eller utanför EU. Följande konton används:

3105 - Försäljning varor till land utanför EU
3108 - Försäljning varor till annat EU-land, momsfri
3305 - Försäljning tjänster till land utanför EU
3308 - Försäljning tjänster till annat EU-land

Fyller du inte i något VAT-nummer så kommer försäljningen att bokföras som om den skett inom Sverige. Detta görs om kunden till exempel är en privatperson (i utlandet) eller inte har giltigt momsregistreringsnummer. I så fall är det korrekt.

Skapa artiklar - med eller utan moms?

Om kunden redovisar giltigt VAT-nummer kommer du kunna fakturera med 0% moms och detta får du själv justera på artiklarna. Det kan också vara bra att lägga till en textrad med "Reverse charge".

Även om du skulle lägga till artiklar med moms så kommer bokföringen av försäljningen att registreras utan moms när kunden är en utlandskund med giltigt VAT-nummer.

Välj land

På kundens inställningar under Villkor & utlandskund ska du välja vilket land kunden är ifrån. Ställer du ej in att kunden är från utlandet kommer den automatiska bokföringen av fakturan att bli felaktig.

Du kan även ställa in att fakturan ska vara på engelska. Detta kommer inte uppdateras i systemet men däremot på den färdiga fakturan. Genom att förhandsgranska fakturan kan du se hur fakturan kommer se ut som skickas till kunden.

Välj betalmetod 

För utlandsbetalningar måste du lägga till dina betaluppgifter. Klicka på Redigera högst upp på fakturan.

Klicka på redigera

Fyll i uppgifterna och spara. Så länge du väljer att kunden är från utlandet så är det uppgifterna för utrikes betalning som kommer redovisas på fakturan (och då inte uppgifterna för inrikes betalning). Det kan alltid vara bra att förhandsgranska fakturan innan du skickar iväg den till kund.

Fyll i betaluppgifter för utrikes betalningar

Välj valuta

För att välja en annan valuta så klickar du på Redigera vid avsnittet för Produkter/tjänster 

redigera_valuta

Välj sedan önskad valuta. Valutakurser hämtas från riksbanken och anger dagens växelkurs.

Välj valuta och växlingskurs

Om du låter Bokio beräkna växelkursen när du skapar fakturan så kommer vi även ta hand om eventuell valutaförlust eller vinst när du sedan får betalningen och ska bokföra den med valutavinst eller förlust.

Ifall du använder dig utav fakturametoden och skapar en faktura med utländsk valuta från ett svenskt företag så kommer det visas en extra momsrad som även visar momsen i SEK. 

moms_sek