Fakturera till utlandskund

I Bokio kan du fakturera till utlandskunder och dessutom välja att fakturan ska vara i annan valuta än SEK [Kan jag skapa faktura i annan valuta?]. Du kan också justera så att fakturan är på engelska.

VAT-nummer

För att den automatiska bokföringen av fakturan ska bli korrekt är det viktigt att du fyller i rätt uppgifter. Har kunden ett giltigt momsregistreringsnummer så ska fakturan redovisas utan moms. Försäljningen bokförs då som en försäljning av varor/tjänster inom eller utanför EU. Följande konton används:

3105 - Försäljning varor till land utanför EU
3108 - Försäljning varor till annat EU-land, momsfri
3305 - Försäljning tjänster till land utanför EU
3308 - Försäljning tjänster till annat EU-land

Fyller man inte i något VAT-nummer så kommer försäljningen att bokföras som om den skett inom Sverige. Detta görs om kunden till exempel är en privatperson (i utlandet) eller inte har giltigt momsregistreringsnummer. I så fall är det korrekt.

Välj land

På kundens inställningar under Villkor & utlandskund ska du välja vilket land kunden är ifrån. Ställer du ej in att kunden är från utlandet kommer den automatiska bokföringen av fakturan att bli felaktig.

Du kan även ställa in att fakturan ska vara på engelska. Detta kommer inte uppdateras i systemet men däremot på den färdiga fakturan. Genom att förhandsgranska fakturan kan du se hur fakturan kommer se ut som skickas till kunden.

Skapa artiklar - med eller utan moms?

Väljer du att kunden är en utlandskund och skriver in giltigt VAT-nummer så kommer du inte kunna bokföra fakturan med moms även om du skulle lägga till detta på artiklarna. Om kunden redovisar giltigt VAT-nummer kommer du kunna fakturera med 0% moms och detta får du själv justera på artiklarna. Det kan också vara bra att lägga till en textrad med "Reverse charge". 

Välj betalmetod 

För utlandsbetalningar måste du lägga till dina betaluppgifter. Klicka på "Redigera företagsinställningar" i fakturans första steg.

Fyll i uppgifterna och klicka på spara. Så länge du väljer att kunden är från utlandet så är det uppgifterna för utrikes betalning som kommer redovisas på fakturan (och då inte uppgifterna för inrikes betalning). Det kan alltid vara bra att förhandsgranska fakturan innan du skickar iväg den till kund.