Varor, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier

Det är inte helt lätt att veta vad skillnaden mellan varor, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial och förbrukningsinventarier är. Här försöker vi reda ut skillnaderna samt vilka bokföringsmallar du kan använda när du bokför i Bokio.

Varor

Material och saker som omsätts i verksamhetens normala rörelseverksamhet kan bokföras som inköp av varor. Använd bokföringsmallarna "Inköp varor" med antingen 6%, 12% eller 25% moms.

Förbrukningsmaterial

Material, eller materiel, är saker med kort livslängd. Ett år eller mindre. Använd bokföringsmallen "Inköp Förbrukningsmaterial". Denna bokföringsmall räknar på 25% moms.

Kontorsmaterial

Kontorsmaterial kanske är det mest tydliga, dvs saker som är tydligt kopplade till en kontorsverksamhet. Använd bokföringsmallen "Inköp Kontorsmaterial". Här beräknas 25% moms.

Förbrukningsinventarier

Har en livslängd på tre år eller mindre. Detta kan till exempel vara en dator, hårddisk, mobiltelefon, dammsugare mm. Använd bokföringsmallen "Inköp Förbrukningsinventarier".

Inventarier som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år ska bokföras som en inventarie. Detta måste idag bokföras manuellt i bokföringen. Läs mer här om hur du hanterar inventarier och avskrivningar i Bokio.

Läs mer