Vad är debet och kredit?

Det är alltid fördelaktigt att förstå logiken bakom dubbel bokföring, även om det till en början kan kännas svårt. Debet och kredit anger vilken sida bokningen ska hamna på.

Debet = Vänster sida

Kredit = Höger sida

Beroende på vilket bokföringskonto som används (och vilken kontoklass det tillhör) så får vi antingen en ökning eller minskning när det placeras på debet- eller kreditsidan.

Vid debitering av ett konto så måste vi kreditera minst ett konto, då det alltid ska vara lika stor summa på debet och kredit. Det här är utgångspunkten i dubbel bokföring.

Slipp tänka på debet och kredit

Med Bokios bokföringsmallar bokför du enkelt och snabbt utan att behöva tänka på debet och kredit. Ange istället vad du köpt eller sålt så löser vi resten.

Skapa konto

Här kommer en enklare uppställning på hur debet och kredit ska redovisas och bokföras i de olika kontoklasserna. Notera även uppdelningen mellan balansrapporten (BR) och resultatrapporten (RR) samt de olika kontotyperna.   

debet och kredit

Om en tillgång ökar, dvs ett 1-konto (tex 1930 - Företagskonto) så kommer det registreras på debet-sidan (pil upp). Ökar ett 2-konto däremot, dvs en skuld (tex 2440 - Leverantörsskulder) så registreras det på kredit-sidan (pil upp).

Tillgångar ökar i debet, medan skulder ökar i kredit

Trots tydliga pilar upp och ner förstår vi att det fortfarande kan kännas hopplöst svårt. Det finns dock hjälp att få! I Bokio har vi skapat smarta bokföringsmallar där du - istället för att själv välja bokföringskonto, debet och kredit - i ord kan söka efter det du vill bokföra och direkt få fram en mall där samtliga konton redan är förvalda och konteras på antingen debet eller kreditsidan beroende på vad det är som ska bokföras.

 

Om du köper något

I exemplet nedan har vi köpt oss en dator. En dator ses som en förbrukningsinventarie (beroende på värde) och vi kommer därför att bokföra händelsen på konto 5410 (Förbrukningsinventarier). Köpet betalas med företagets bankkonto (företagskonto). Som tidigare nämnt så ökar tillgångar i debet och minskar i kredit. När vi köper något så minskar ju tillgången på företagskontot och därmed krediterar vi bokföringskonto 1930.

Samtidigt som vi krediterar 1930 med 9 999 kr så måste vi debitera samma summa. I det här fallet har vi 25% moms på inköp av dator, vilket innebär att kostnaden kommer delas upp på konto 5410 (Förbrukningsinventarier) och 2640 (Ingående moms). Summan på debet-sidan är 9 999 kr och summan på kredit-sidan är 9 999 kr. 

Om du säljer något

Vid en försäljning kan vi säga att det egentligen blir tvärtom. I det här fallet har du sålt varor med 12% moms (till exempel mat) och pengarna har kommit in på företagets bankkonto. Ökar en tillgång (dvs pengar in på företagskontot i det här fallet) så registreras det på debet-sidan. Total summa på debet-sidan är 1 663,20 kr.

På kredit-sidan hittar vi bokföringskonto 3002 (Försäljning varor inom Sverige, 12% moms) och 2621 (Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%). Totala summan på kredit-sidan är samma som på debet-sidan, dvs 1 663,20 kr.

 

Läs mer