Vad är debet och kredit?

Måste jag verkligen kunna debet och kredit när jag använder Bokio?

Vår önskan är att vem som helst, utan tidigare kunskap om bokföring, ska kunna använda Bokio, men samtidigt också lära sig hur bokföring fungerar. För vem gillar inte att vara bra på det man gör?

Vi bokför på olika konton som finns i Kontoplanen och använder oss av dubbel bokföring. Det finns en debet- respektive kreditsida. För att få ordning på det hela kan man tänka sig två frågor:

  1. Var kommer resurserna ifrån?
  2. Vart tog resurserna vägen?

Det är alltså alltid något som ökar (debet) och något som minskar (kredit). Debetkolumnen är till vänster och kredikolumnen till höger. Samt en grundläggande regel: “Tillgångar ökar i debet, medan skulder ökar i kredit”.

Exempel på debet och kredit vid inbetalning av lokalhyra som redovisas utan moms: 

Vad menas med dubbel bokföring?

Debet och kredit anger vilken sida på bokningen ska hamna på, antingen på vänster eller höger sida. Det anger om beloppet ska öka eller minska på ett konto och detta beror på vilken kontoklass kontot tillhör.

Man kan ta konto 1930 (företagskonto) som exempel, vilket är ett tillgångskonto. Det du har på bankkontot är ju tillgångar i ditt bolag. Säljer du något där du får in pengarna till ditt företagskonto så debiteras detta. Skulle pengar tas ut från kontot, så krediteras det.

Om vi skulle debitera konto 1930 så måste vi kreditera ett eller flera andra konton för att det ska gå jämnt ut, dvs lika stor summa i debet och kredit, det dubbel bokföring går ut på. Har vi sålt något så ska försäljningen hamna på ett 3XXX-konto (kredit) och är det moms på försäljningen så kommer även ett konto för utgående moms, 26XX att krediteras. Köper vi något och 1930 krediteras så kommer det på andra sidan (debetsidan) att ligga ett 4XXX-6XXX-konto samt eventuell ingående moms.

Här kommer en enklare uppställning på hur debet och kredit ska redovisas och bokföras. Det är detta vi kallar för dubbel bokföring då en bokning ska både ha en debet- och kreditsida. En grundläggande regel att ha med sig: “Tillgångar ökar i debet, medan skulder ökar i kredit”.

Det är alltid fördelaktigt att förstå logiken bakom dubbel bokföring även fall det till en början kan kännas svårt. Bokio hjälper dig dock att sköta detta på ett automatiserat sätt både när du fakturerar, registrerar betalningar eller registrerar inköp. Du kan enkelt följa och läsa av ditt företags ekonomiska ställning direkt i bokföringen och med en noggrannare konterad bokföring kan du även följa varor och tjänster för att se vilka som är mer eller mindre lönsamma. Detta är egentligen skälet till att bokföra, att du ska kunna följa ditt företags ekonomiska ställning.

Läs mer