Hur fungerar leverantörsfakturor?

När du får en leverantörsfaktura så kan du direkt via mobil eller dator lägga in den i Bokio som allt annat genom att klicka på knappen "Ladda upp". När du väljer att kategorisera underlaget som en leverantörsfaktura, skapat leverantören och sparat genom att antingen gå vidare och "Skapa enbart faktura" eller bokföra så kommer du kunna hitta fakturan under kategorin Leverantörer och inköp som du hittar i vänstermenyn.

Fakturametoden och leverantörsfakturor

För att inköp på faktura ska bli korrekt bokfört enligt fakturametoden är det viktigt att du väljer att bokföra dessa som "Leverantörsfakturor" vid kategoriseringen.

Kontantmetoden och leverantörsfakturor

Företag med kontantmetoden bör också använda funktionen leverantörsfakturor för att underlätta sitt arbete. Då håller vi koll på fakturorna på dig och det blir mycket enklare att hantera när det är dags för bokslut. Självklart bokför vi inget förrän du registrerar betalning men att ha det i ett digital register tror vi kommer att underlätta hanteringen för dig väldigt mycket.

Varför behövs register över leverantörsfakturor (leverantörsreskontra)?

En leverantörsreskontra är ett register som innehåller information om vilka fakturor från leverantörer som har inkommit, vilka som har betalats och övrig information om leverantörerna. Detta finns i att använda i Bokio.

Läs mer