Hur fungerar leverantörsfakturor?

Leverantörsfakturor ligger under Leverantörer och inköp som du hittar i vänstermenyn.

Leverantörsfakturor

När du laddar upp kvitton och fakturor i Bokio ska du alltid välja vilken typ av underlag det är.

  • Kvitto eller utgift
  • Inkomst
  • Leverantörsfaktura
  • Annat

Har du köpt något och fått en faktura från leverantören så väljer du Leverantörsfaktura. Fakturan kommer då sparas på den leverantör du skapar och registreras under Leverantörsfaktura i menyn. På så sätt kan du enklare hålla koll på när du ska betala och du kan även upprätthålla ett så kallat leverantörsreskontra.

Om du använder Bokio företagskonto för betalningar kan du läsa mer om hur det fungerar här

Välj Kategori, Leverantörsfaktura

Fakturametoden

För att inköp på faktura ska bli korrekt bokfört enligt fakturametoden är det viktigt att du väljer att bokföra dessa som "Leverantörsfakturor" vid kategoriseringen.

Kontantmetoden

Företag med kontantmetoden bör också använda funktionen leverantörsfakturor för att underlätta sitt arbete. Då håller vi koll på fakturorna på dig och det blir mycket enklare att hantera när det är dags för bokslut. Självklart bokför vi inget förrän du registrerar betalning men att ha det i ett digital register tror vi kommer att underlätta hanteringen för dig väldigt mycket.

Varför behövs register över leverantörsfakturor (leverantörsreskontra)?

En leverantörsreskontra är ett register som innehåller information om vilka fakturor från leverantörer som har inkommit, vilka som har betalats och övrig information om leverantörerna. Detta finns i att använda i Bokio.

Läs mer