Bokföra utlägg

Steg 1: Att göra-listan

Kvitton som anställda laddat upp i Bokio hamnar under administratörens Att göra. Det är härifrån själva bokföringen av utlägget sker.

Steg 2: Bokför i Bokios moderna bokföring

Kvittot är i det här fallet uppladdat av en anställd (användare) med e-postadress "anställd@bokio.se". Klicka på raden för att med hjälp av Bokios moderna bokföring bokföra kvittot.

Steg 3: Se status av utlägget

När kvittot är bokfört kommer status ändras från "Obehandlad" till "Godkänd" under Alla utlägg. Detta kan både administratör och anställd se.