Bokföra utlägg

Kvitton som anställda laddat upp i Bokio hamnar under administratörens Att göra. Det är härifrån själva bokföringen av utlägget sker.

Kvittot är i det här fallet uppladdat av en anställd (användare) med e-postadress "anställd@bokio.se". Klicka på raden för att med hjälp av Bokios moderna bokföring bokföra kvittot.

När kvittot är bokfört kommer status ändras från "Obehandlad" till "Godkänd" under Alla utlägg. Detta kan både administratör och anställd se.