Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Så förbereder du dig inför ett stressfritt bokslut

Så förbereder du dig inför ett stressfritt bokslut – Win-Win Ekonomi ger sina bästa tips

Att upprätta ett bokslut kan vara en omfattande uppgift, men genom att planera i förväg kan du göra processen smidigare och mer effektiv. Bengt Rybank, den erfarna redovisningskonsulten från Win-Win Ekonomi, delar med sig av sina bästa tips för att underlätta årets avslut och säkerställa att ditt företag är redo för att upprätta bokslutet.

1. Få koll på dina kvitton och fakturor

Det är lätt att låta kvitton hamna här och där – i plånboken, bland mailen eller i en hög på kontoret. Men för ett effektivt bokslut är det viktigt att samla ihop dem i tid och för att underlätta din bokföringsprocess rekommenderar jag att du aktivt arbetar med att koppla ihop underlagen med bokföringsverifikatet direkt i Bokio så slipper du ha alla fysiska verifikat i verifikationsnummerordning eller datumordning!

Underlätta din hantering genom att samla kvittona i din kvittoinkorg.

2. Stäm av bank- och skattekonton

Ett effektivt sätt att säkerställa att din bokföring är korrekt inför bokslutet är att stämma av beloppen på dina bank- och skattekonton med din bokföring. Detta görs enklast genom att granska balansrapporten. Balansrapporten ger dig en översikt över utgående saldon per bokslutsdatum. Det är avgörande att dessa saldon matchar de uppgifter du får från din bank och Skatteverket för samma datum.

Min rekommendation är att genomföra avstämningar regelbundet, helst vid varje månadsslut. Genom att hålla dessa avstämningar kommer du inte bara underlätta bokföringsprocessen, utan också säkerställa att momsdeklarationerna är korrekta. Detta skapar tillförlitlighet i siffrorna i balans- och resultaträkning, vilket är användbart som beslutsunderlag för att planera och analysera ditt företag på ett mer effektivt sätt.

Jag rekommenderar att koppla på integrationen med banken (allra lättast med Bokio Företagskonto) och även synken till skattekontot. Det är verktyg som kommer att underlätta bokföringen på bank- och skattekontot som ytterligare effektiviserar din redovisning.

3. Periodisera intäkter och kostnader i rätt år

När du närmar dig slutet av räkenskapsåret och förbereder bokslutet, är det viktigt att se till att resultaträkningen är korrekt. Men ett vanligt misstag är att förväxla intäkter med inkomster, och kostnader med utgifter och därför missa att periodisera intäkter och kostnader i rätt period.

Intäkter och kostnader är periodiserade inkomster och utgifter, vilket betyder att de ska redovisas i den period då de faktiskt tjänats in eller förbrukats, och inte den period när pengarna har överförts.

Exempel på periodiserad intäkt

Om du arbetar 100 timmar i december och får betalt i januari nästkommande år, så uppstår inkomsten i januari men intäkten tjänades in i december och därför ska intäkten periodiseras i december och påverka innevarande års resultaträkning.

Exempel på periodiserad kostnad

Om du betalar hyran för lokalen i december, men fakturan avser hyra för första kvartalet i nästkommande år, så uppstår utgiften i december men ska inte räknas med som en kostnad i innevarande år för att man inte ännu har förbrukat hyran för den perioden. Därför ska den periodiseras ut från innevarande år och bokföras som en kostnad i resultaträkningen för den period som hyran förbrukas. Genom att förstå och tillämpa rätt periodisering kan du undvika förväxlingar och vara säker på att ditt resultat avspeglar den faktiska aktiviteten för varje period.

Så periodiserar du i Bokio.

4. Rapportera och betala in momsen

När du är färdig med bokföringen är det dags att rapportera och betala in momsen för den valda perioden till Skatteverket. Detta görs efter att räkenskapsåret är avslutat och du har gjort en avstämning på bank- och skattekontot.

Vid upprättning av momsdeklarationen så är det bra att trycka på "kontrollera rapporten här" i avstämningsdelen för att vara säker på att alla transaktioner är kopplade till rätt momsruta och att ingenting har bokförts fel.

5. Se till att bli färdig i tid

Tänk på att bli klar med ditt bokslut och årsredovisningen i god tid. Då har du möjlighet att kontrollera dina siffror innan det ska lämnas in om du eventuellt skulle upptäcka fel som ska justeras.

För dig som driver aktiebolag ska ska årsstämman hållas och dateras inom 6 månader från räkenskapsårets slut. Sedan har bolaget ytterligare 1 månad på sig att skicka in en underskriven årsredovisning till Bolagsverket.

Tidpunkten för när bolagets inkomstdeklaration ska vara inlämnad varierar beroende på vad du har för räkenskapsår. Förseningsavgiften vill man ju gärna slippa, speciellt i och med att det är en ej avdragsgill kostnad vilket är den tråkigaste typen av kostnader.

Då ska bokslutet vara klart.

6. Gör bokslutet automatiskt eller anlita en konsult

Vi vet att det kan vara svårt att få tiden att räcka till ibland. Du har givetvis mängder av andra saker som ska göras i ditt företag, och då är det ofta inte bokslutet som prioriteras. I Bokio kan du göra ditt bokslut själv genom att följa steg-för-steg guiden för aktiebolag eller enskild firma.

Om du behöver hjälp med att navigera ett krånglig bokslut kan det vara smart att ta hjälp av någon expert. Då kan du vara säker på att allting blir helt korrekt och det sparar dig även mycket tid. Du kan hitta och anlita en redovisningskonsult direkt genom Bokio!

Delta på ett kostnadsfritt webbinarium om bokslut

Win-Win Ekonomi arrangerar ett kostnadsfritt webbinarium med fokus på bokslut speciellt riktat till Bokio-kunder. Under detta webbinarium kommer de gå igenom alla de viktigaste punkterna som nämns ovan i det här blogginlägget. Webbinaret kommer hållas torsdagen den 25 januari, anmäl dig via den här länken!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser