Kostnad

Definition:

En kostnad är en periodiserad utgift.

Vad är en kostnad?

Kostnad, i sin mest grundläggande form, är det pris du betalar för en vara eller tjänst. En kostnad kan också beskrivas som en periodiserad utgift, alltså en utgift som är bunden till den period då kostnaden uppstod.

För vissa företag är det nödvändigt att förvärva dyra anläggningstillgångar, exempelvis maskiner, byggnader eller fordon. För att en enstaka tillgång inte ska ha en orepresentativt stor påverkan på ett företags resultat ett enstaka år, kan kostnaden delas upp under de år som den används. Detta kallas för avskrivning och är ett sätt att periodisera en kostnad mot den tiden som den faktiskt utnyttjas, i motsats till det enstaka köptillfället.

Exempel på kostnad

Företag har många olika kostnader på regelbunden basis. Allt från kontorsmaterial, till abonnemang eller köp av tjänster. Beroende på ett företags verksamhetsområde varierar typen av kostnader som uppkommer.

En kostnad som alla företag har är lönekostnad, vilken är den kostnad som det innebär att ha en anställd.

Olika typer av kostnader

Kostnader är en naturlig del av att driva företag. När man talar om kostnader finns det många olika typer av kostnader, såsom avdragsgilla kostnader eller bokföringsmässiga kostnader. Nedan går vi igenom några vanliga sätt att kategorisera kostnader.

Vad är avdragsgilla kostnader?

En avdragsgill kostnad är en kostnad som du kan dra av från företaget, vilket minskar ditt beskattningsbara resultat. I praktiken betyder det att du inte betalar moms på avdragsgilla kostnader.

Vad som avgör om en kostnad är avdragsgill är huruvida kostnaden är kopplad till ett inköp som är nödvändigt för att företaget ska kunna bedrivas. Det betyder att en hårtrimmer är en avdragsgill kostnad för en frisör, medan den inte är det för en fotograf.

Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader

Bokföringsmässiga kostnader är de kostnader som förekommer i den externa redovisningen.

Kalkylmässiga kostnader är kostnader som används inom kalkyler, och behöver inte vara reglerade av lagar eller regler på samma sätt som bokföringsmässiga kostnader. Istället uppskattas värdet av förbrukning av resurser så noggrant som möjligt.

I de allra flesta fallen överensstämmer de kalkylmässiga kostnaderna med bokföringsmässiga kostnader. Men i vissa fall, exempelvis när det kommer till avskrivningar, kan kostnaderna skilja sig åt.

Särkostnader och samkostnader

Särkostnader är kostnader som kan härledas direkt till en viss produkt eller tjänst. De varierar beroende på produktionens volym eller tjänstens omfattning. En särkostnad skulle exempelvis vara en lönekostnad i ett konsultbolag.

Samkostnader däremot är kostnader som inte kan härledas direkt till en särskild produkt eller tjänst, utan uppstår från många olika tjänster eller varor. För ett företag som har flera olika verksamhetsområden kan inte kontorshyran härledas till ett specifikt område, och är således en samkostnad.

Rörliga kostnader och fasta kostnader

Rörliga kostnader är kostnader som varierar beroende på produktionsnivån, alltså antal tillverkade enheter eller sålda produkter. Exempel på rörliga kostnader är råmaterial och arbetskraft. Det går att dela upp rörliga kostnader i tre grupper:

 • Proportionellt rörliga kostnader
  Kostnader som minskar eller ökar i proportion till produktionsnivån.
 • Degressivt rörliga kostnader
  Kostnader som minskar eller ökar långsammare än produktionsnivån.
 • Progressivt rörliga kostnader
  Kostnader som minskar eller ökar snabbare än produktionsnivån.

Fasta kostnader är kostnader som inte påverkas av produktionsnivån, utan förblir på samma nivå oavsett vad som händer i en verksamhet. Fasta kostnader kan delas in i fyra grupper:

 • Helt fasta kostnader
  En helt fast kostnad är en kostnad som är helt opåverkad av verksamhetens aktivitet.
 • Driftsbetingade fasta kostnader
  En driftsbetingad fast kostnad är en kostnad som inte påverkas av verksamhetens aktivitet när produktionen är igång, men till skillnad från en helt fast kostnad försvinner den när verksamheten står stilla. Ett exempel skulle kunna vara vattenförbrukningen för ett kontor.
 • Halvfasta kostnader
  En halvfast kostnad är en kostnad som är opåverkad av verksamhetens aktivitet fram till en viss grad, och därefter påverkas.

Få koll på dina kostnader med Bokio

I Bokio samlar du bokföring, fakturering, löner, banktjänster och bokslut i ett och samma system. Få koll på dina intäkter och kostnader i realtid och driv ditt företag med Bokio!

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.