Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
När ska bokslutet vara färdigt?

När ska bokslutet vara färdigt?

Inför årsskiftet är det många företagare som känner sig stressade över att få i ordning på allting innan nyår. Den här stressen är helt obefogad, det är ingenting som måste vara klart (bortsett från att aktiebolag bör ha betalat ut alla sina löner för året) när det nya året börjar. Du som företagare har lång tid på dig innan ditt bokslut måste vara inlämnat. I den här artikeln går vi igenom vilka datum som gäller!

Olika företagsformer har olika inlämningsdatum

Beroende på vilken bolagsform du har så finns det olika datum för när du måste vara klar med ditt bokslut. Det är först den 4 januari som du faktiskt kan påbörja bokslutet i Bokio, det kan däremot vara smart att förbereda så att bokföringen ligger i fas innan dess.

Även om du har många månader på dig tills bokslutet måste vara inlämnat, är det bra att göra klart det i god tid. Då har du tid på dig att rätta till eventuella misstag.

När bör jag börja med mitt bokslut?

Alla företag har olika förutsättningar, vilket bör vägleda när det är bäst för dig att sätta dig med bokslutet. Du kan som tidigast påbörja ditt bokslut den 4 januari i Bokio, men vi rekommenderar dig att vänta två veckor efter att räkenskapsåret har tagit slut tills du gör ditt bokslut. Då kan du vara helt säker på att alla bankhändelser har registrerats och du kan enkelt hantera fakturor som har betalats eller blivit betalda kring årsskiftet. 

Bokslutsdatum och datum för årsredovisning

I den här tabellen sammanfattar vi när du behöver redovisa ditt bokslut för olika bolagstyper, i den här tabellen utgår vi från att räkenskapsåret följer kalenderåret, alltså att ditt räkenskapsår slutar 31 december.

Bolagsform Typ av bokslut Sista datum för inlämning 
Aktiebolag Årsredovisning 31 juli
Enskild firma Förenklat årsbokslut
eller
vanligt årsbokslut
2 maj
Handelsbolag och kommanditbolag Vanligt årsbokslut
eller
årsredovisning
31 juli
Ekonomisk förening Årsredovisning 31 juli

 

Enskild firma

Din enskilda firma kan ses som en förlängning av dig som privatperson, åtminstone i en skattemässig mening. Eftersom din firmas resultat (i många fall) motsvarar din privata inkomst behöver ditt förenklade årsbokslut eller vanliga årsbokslut vara färdigt innan du lämnar in din privata inkomstdeklaration. Tillsammans med din privata deklaration lämnar du in NE-bilagan, där du fyller i de viktigaste delarna från bokslutet.

Inkomståret 2023 års deklaration ska lämnas in senast den 2 maj 2024.

Aktiebolag

Du som äger ett aktiebolag har desto mer tid på dig att lämna in din årsredovisning. Eftersom ditt aktiebolag är en egen juridisk person så är inte din personliga deklaration beroende av ditt aktiebolags resultat.

Du har 7 månader på dig att lämna in din årsredovisning från att ditt räkenskapsår har slutat. Om ditt räkenskapsår slutar sista december ska årsredovisningen vara inlämnad 31 juli 2024.

Du måste hålla en årsstämma 6 månader efter att räkenskapsåret har slutat, och minst två veckor innan årsstämman hålls ska årsredovisningen vara fastställd. Det betyder att årsredovisningen ska vara klar den 16 juni.

Om jag ska ta utdelning, måste jag då vara klar med bokslutet innan deklarationen ska lämnas in?

Om du tar ut utdelning från ditt aktiebolag ska du lämna k10-blanketten tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Det är därför lätt att tro att du måste vara helt klar med årsredovisning innan maj, så är det dock inte. Om du ska ta utdelning 2024 (baserat på 2023 års resultat) så tar du upp utdelningen i deklarationen först i maj 2025.

Tips: Du bör även lämna in K10-blanketten de år du inte tar utdelning för att vara säker på att du får med dig ditt sparade utdelningsutrymme tills nästa år.

Handelsbolag och kommanditbolag

Om du är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag så finns det lite olika datum som gäller beroende på vilken ägarstruktur och storlek bolaget har. För ett handelsbolag som består av juridiska personer (det vill säga andra företag), eller klassas som ett större företag, ska en årsredovisning upprättas. Då gäller samma regler som för aktiebolag.

För ett handelsbolag som ägs av två fysiska personer ska i regel ett årsbokslut upprättas. Utöver detta ska även inkomstdeklaration 4 (INK4) lämnas in för handels- eller kommanditbolaget, där du bland annat lämnar särskilda uppgifter om företagets delägare.

För ett handelsbolag eller kommanditbolag som har ett räkenskapsår som följer kalenderåret ska årsbokslutet/årsredovisningen och inkomstdeklaration 4 lämnas in 31 juli 2024

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska alltid upprätta en årsredovisning. Större föreningar ska tillämpa det så kallade K3-regelverket medan mindre föreningar kan göra enligt K2-regelverket. Mindre föreningar behöver bara skicka in årsredovisningen om Bolagsverket begär det, större föreningar ska alltid skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Även här är det den 31 juli som gäller.

Vad händer om man lämnar in årsredovisningen för sent?

Förseningsavgifter

Om du inte lämnar in årsredovisningen i tid riskerar du att få en förseningsavgift. Den första förseningsavgiften kan du få om din årsredovisning inte har kommit till Bolagsverket inom 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Om årsredovisningen är mer än 2 månader försenad får du en andra förseningsavgift, båda är på 5000 kr. Om du är mer än 4 månader sen får du en tredje förseningsavgift på 10 000 kr. Gemensamt för dessa avgifter är att de inte är avdragsgilla.

Risk för likvidation

Om du inte har lämnat en komplett årsredovisning elva månader efter att ditt räkenskapsår har slutat finns det risk för att ett ärende startas för att likvidera företaget, det vill säga att ditt företag avslutas.

Du begår ett brott

Att inte lämna in årsredovisningen i tid kan utgöra ett bokföringsbrott. Enligt bokföringslagen är du som driver företags bland annat skyldig att att upprätta en korrekt bokföring, spara underlag i ett visst antal år och upprätta ett årsbokslut i någon form.

Gör ditt bokslut i Bokio

I Bokio har vi gjort det enkelt att göra bokslut. Vi har massor av bra tips och guider för att hjälpa dig göra ett stressfritt bokslut:

6 tips för hur du kan förbereda dig inför bokslutet
Steg för steg-guide för bokslut i enskild firma 
Steg för steg-guide för bokslut i aktiebolag 

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser