Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Win-Win Ekonomis 6 bästa tips inför bokslutet

Win-Win Ekonomis 6 bästa tips inför bokslutet 2023

Året börjar lida mot sitt slut och för många företagare innebär det att det börjar dra ihop sig till bokslut. Vad är viktigt att tänka på och hur kan man göra för optimera sitt resultat? I den här artikeln ger vår samarbetsbyrå Win-Win Ekonomi sina bästa tips inför bokslutet!

1. Optimera din lön vid årets slut

När året närmar sig sitt slut är det viktigt att hålla koll på nyckelnivåerna för exempelvis SGI (sjukpenningsgrundande inkomst), PGI (pensionsgrundande inkomst), brytpunkten för statlig skatt och nivån för det lönebaserade utdelningsutrymmet. Se över om du kan anpassa din sista lön för att undvika skattetaket eller för att nå specifika nivåer.

Vad som är en optimal lön är högst individuellt och varierar beroende på vilka mål och omständigheter du har som ägare och för ditt företag. Det finns ingen standardiserad lösning som passar alla.

Lista över de olika gränsbeloppen 2023

*Detta förutsätter att du är ensam löntagare i bolaget.

Om du känner dig osäker över din lönenivå så kan det vara klokt att rådfråga en erfaren redovisningskonsult. De kan bistå med skräddarsydda rekommendationer för att hitta den mest fördelaktiga lönenivån som passar just dina unika behov och mål.

2. Extrainsättning tjänstepension

Ett aktiebolag har möjlighet att göra avdrag för pensionskostnaden, begränsat till 35% av din bruttolön eller högst 10 prisbasbelopp (525 000 SEK). Detta erbjuder en kraftfull metod för att stärka dina framtida inkomster, öka tryggheten och samtidigt minska företagets resultat de år verksamheten har gått bra.

Om du känner dig osäker kring extra insättningar till tjänstepension kan vi rekommendera att ta kontakt med din bank för vägledning. Din bankkontakt kan hjälpa dig att navigera genom dessa möjligheter på ett bra sätt.

3. Köp in inventarier

För inventarier med ett värde under hälften av prisbasbeloppet, det vill säga 26 250 kr för 2023, finns det en fördel med att genomföra inköpen före årets slut för att minska skattebördan. Om du gör flera separata inköp av inventarier, som alla understiger ett halvt prisbasbelopp, kan du dra nytta av 26 250 kr för varje inköpstillfälle.

Det är dock viktigt att notera att du inte kan dela upp inköp av inventarier som är relaterade till varandra för att undvika beloppsbegränsningen. Om det samlade värdet överstiger det angivna beloppet måste inköpet bokföras som inventarier, registreras i inventarieregistret och skrivas av under flera årsperioder.

4. Avsättning till periodiseringsfonder

Periodiseringsfonder ger dig möjlighet att skjuta upp vinstskatten. Du har möjlighet att sätta av upp till 25 procent av ditt beskattningsbara resultat till periodiseringsfond. Det ger ditt företag chansen att fördröja betalningen av vinstskatt över en sexårsperiod, vilket är ett bra verktyg för att få större flexibilitet och hantera framtida skatteåtgärder mer strategiskt.

Fördelar med periodiseringsfonder

Genom att kvitta dina periodiseringsfonder mot framtida förluster kan du undvika beskattning på tidigare vinster. Det ger flexibilitet under år då verksamheten går trögt eller när det inte har varit aktivitet i bolaget och du kan därmed minimera skattebördan.

Öka likviditeten genom uppskjuten beskattning

Genom att skjuta upp skattebetalningen förbättrar du ditt omedelbara kassaflöde. Det öppnar möjligheten att strategiskt fördela kapitalet över sex beskattningsår, vilket skapar ett potentiellt mervärde. I stället för att ge pengarna direkt till Skatteverket kan du använda dem för att generera långsiktig ekonomisk fördel.

Inflationens påverkan på vinstskatt

Värdet av vinstskatten kan successivt urholkas av inflationen över tid. Med historiskt ökande inflation kan vi resonera oss fram till att 50 000 SEK idag har högre köpkraft än dess reala värde om sex år. Därmed blir det mer ekonomiskt fördelaktigt att avsätta betalningen av skatteskulden till framtiden än att omedelbart reglera den.

5. Skattefria förmåner

Skattefria förmåner är ekonomiska förmåner som inte är underlag för inkomstbeskattning för den anställde. Man kan dra nytta av dessa förmåner innan årsslutet för att sänka resultatet och även bolagsskatten. Kom ihåg att även styrelsemedlemmar kan också ta del av förmåner!

Friskvårdsbidrag

Kom ihåg att nyttja friskvårdsbidraget om du inte redan har gjort det, det är både bra för din hälsa och för att minska skatten. Friskvårdsbidraget "nollas" vid årskfitet och outnyttjade pengar brinner inne.

Läs mer om friskvårdsbidraget.

Julklappar

Julgåvor till anställda är befriade från skatt för de anställda om gåvans värde är under 500 kronor (inklusive moms). Om julklappen skulle kosta 501 kronor blir den anställde förmånsbeskattad för hela beloppet, och inte bara för den överskjutande kronan. Med denna skattefrihet ges företag en möjlighet att ge sina anställda julgåvor som ett uppskattat inslag, samtidigt som det ger ekonomiska fördelar för de anställda utan skattekonsekvenser.

Läs mer om julgåvor och hur de bokförs.

6. Aktie- och fondkonto

Om ditt bolag har ett AF-konto (aktie- och fondkonto), kan det vara klokt att granska din depå innan årsslutet. Genom att eventuellt realisera förluster kan du kvitta mot andra liknande kapitalvinster. Förlusten får även sparas till följande år (det finns ingen tidsbegränsning på när förlusten måste kvittas) och realiserade vinster kan kvittas mot ett negativt resultat. Och självklart kan du alltid återköpa aktierna igen. På så sätt kan du enkelt och effektivt optimera din skatteposition!

Vill du få hjälp med ditt bokslut?

Driver du ett aktiebolag och behöver hjälp med bolagets årsbokslut eller årsredovisning? Vänd dig till någon som är expert! Win-Win Ekonomi har lång erfarenhet av att hjälpa användare i Bokio och är experter på bokslut och skatteplanering.

Kontakta Win-Win Ekonomi

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser