Inkomst

Definition:

Inkomst är ersättningen som betalas i samband med ett utfört arbete.

Vad är inkomst?

Inkomst är pengar som kommer in till företaget, exempelvis genom fakturering för utfört arbete. Att ha en ständigt flöde av inkomst är grundläggande för att företag ska leva vidare. Därtill finns det olika typer av inkomster, som den artikeln går igenom nedan.

Sjukpenninggrundande inkomst

Sjukpenninggrundande inkomst är den inkomst som används för att beräkna sjukpenningen för en anställd som är sjuk. Det är den inkomst som den anställde har haft de senaste 12 månaderna, och den kan inkludera både lön och andra ersättningar.

Disponibel Inkomst

Disponibel inkomst är den inkomst som återstår efter att alla nödvändiga utgifter, som skatt och boendekostnader, har dragits av från bruttolönen. Disponibel inkomst kan användas för att betala för livsmedel, kläder och andra personliga utgifter.

Inkomst av kapital

Inkomst av kapital är den inkomst som genereras från investeringar, såsom räntor på sparkonton, utdelningar på aktier eller vinst från fastighetsförsäljning. Denna typ av inkomst är passiv, vilket innebär att den inte kräver aktivt arbete för att tjänas.

Passiv inkomst

Passiv inkomst är inkomst som genereras utan att man aktivt arbetar för att tjäna den. Det kan inkludera inkomst av kapital, royaltyinkomster från intellektuell egendom eller inkomst från fastighetsuthyrning. Passiv inkomst kan vara en viktig del av en diversifierad inkomstkälla.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?