Intäkt

Definition:

En intäkt är en periodiserad inkomst.

Vad är en intäkt?

En intäkt är den summa pengar som ett företag genererar genom sin verksamhet. Med andra ord det belopp som ett företag säljer varor eller tjänster för under en viss tidsperiod. Till intäkter räknas även pengar som genereras från räntor, utdelningar och andra finansiella aktiviteter.

Intäkter utgör en väsentlig del av att driva företag och lägger till stor del grunden för hur lönsam en verksamhet blir.

Hur räknar man ut intäkter?

Det går att räkna ut sina intäkter manuellt genom att multiplicera antalet sålda varor eller tjänster med priset för varje enskild vara eller tjänst. Det allra lättaste är dock att låta ditt digitala bokföringsprogram sköta uträkningarna åt dig. Då får du enkelt fram hur din intäkter varierar mellan olika perioder och ännu mer information som är relevant för dig.

Vad är skillnaden mellan intäkter och inkomster?

Det är lätt att blanda ihop begreppen intäkter och kostnader, vilket inte är konstigt då begreppen är väldigt snarlika, men de betyder inte exakt samma sak.

Inkomst:

En inkomst är de pengar som har kommit in till företaget efter att ha sålt en vara eller tjänst. Något som är viktigt att betona är att pengarna måste ha överförts till företaget.

Intäkt:

En intäkt å andra sidan kan beskrivas som en periodiserad inkomst. Det vill säga värdet för utfört arbete, exempelvis om du har fakturerat en kund men pengarna fortfarande inte har betalats. En intäkt behöver alltså inte bestå av faktiska ekonomiska medel, utan värdet av det arbete som har fakturerats.

Intäkter och kostnader

För att få en övergripande bild av hur ett företag presterar kan man inte bara kolla på intäkterna, utan man behöver även ta med kostnaderna i beräkningen. I resultaträkningen är det företagets intäkter och kostnader som redovisas och ställs mot varandra. Det är skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna som bestämmer om ett företag går med vinst eller förlust.

Få koll på din ekonomi med Bokio

Som egenföretagare är det lätt att känna sig överväldigad av alla siffror. Med Bokio genereras automatiska rapporter från din bokföring, som är lätta att läsa av och förstå. Få full kontroll på dina intäkter och kostnader med Bokio!

Skapa konto

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?