Vilken bokföringsmetod ska jag använda?

Fakturametoden

Innebär att man gör sin bokföring löpande dvs utgående och inkommande fakturor förs in i bokföringen vid samma tidpunkt som du skickar eller tar emot dem. Detta gör att fakturan bokförs som en kundfodran eller leverantörskuld tillsammans med att man redovisar momsen.

När du senare mottager din betalning eller betalar av din leverantörsskuld bokförs även denna som enskild affärshändelse. Fakturametoden gör att du enklare kan få en bild av hur det går för ditt företag än om du bokför enligt kontantmetoden. 

Kontantmetoden

Företag som har en omsättning på max 3 miljoner kronor kan välja att bokföra fakturorna den dagen de faktiskt betalas, till skillnad från fakturametoden så blir detta alltså som bara en händelse i bokföringen. När du använder dig av kontantmetoden så bokför du inte fakturan när den skickas till kund utan först den dagen du får betalt för fakturan, dvs det skapas inga kundfodringar eller leverantörsskulder. 

Tillskillnad från fakturametoden så jobbar du inte löpande på samma sätt men det ställer mer krav på dig själv att hålla koll på tex obetalda fakturor. Kontantmetoden kan också göra att man får en sämre överblick på ditt företags ekonomiska position under året då det är först i bokslutet som siffrorna blir helt korrekta.