Vilken bokföringsmetod ska jag använda- faktureringsmetoden eller kontantmetoden?

Det är helt upp till dig vilken bokföringsmetod du vill använda. Man kan säga att kontantmetoden är lite enklare eftersom den innebär färre steg men skulle din verksamhet bli tillräckligt stor så måste man använda fakturametoden. Tillämpar man kontantmetoden kan man alltid byta till fakturametoden men för att få byta från fakturametoden till kontantmetoden måste man ansöka hos Skatteverket.

Faktureringsmetoden (även kallad fakturametoden)

Faktureringsmetoden innebär att man gör sin bokföring löpande, det vill säga att utgående och inkommande fakturor förs in i bokföringen vid samma tidpunkt som du skickar eller tar emot dem. Detta gör att fakturan bokförs som en kundfodran eller leverantörskuld tillsammans med att man redovisar momsen.

När du senare mottager din betalning eller betalar av din leverantörsskuld bokförs även denna som enskild affärshändelse. Faktureringsmetoden gör att du enklare kan få en bild av hur det går för ditt företag än om du bokför enligt kontantmetoden. 

För dig som jobbar med en verksamhet där du skickar många fakturor rekommenderas faktureringsmetoden eftersom det annars kan skilja mycket mellan ditt löpande bokförda resultat och ditt faktiska resultat.

Kontantmetoden (bokslutsmetoden)

Företag som har en omsättning på max 3 miljoner kronor kan välja att bokföra fakturorna den dagen de faktiskt betalas, till skillnad från faktureringsmetoden så blir detta alltså bara som en händelse i bokföringen. När du använder dig av kontantmetoden så bokför du inte fakturan när den skickas till kund utan först den dagen du får betalt för fakturan, dvs det skapas inga kundfodringar eller leverantörsskulder. 

Till skillnad från faktureringsmetoden så jobbar du inte löpande på samma sätt, men det ställer mer krav på dig själv att hålla koll på tex obetalda fakturor. Kontantmetoden kan också göra att man får en sämre överblick på ditt företags ekonomiska position under året då det är först i bokslutet som siffrorna blir helt korrekta.

Läs mer