Inköp av inventarier från utlandet

Förbrukningsinventarier

Om du köpt förbrukningsinventarier från utlandet bör du bokföra dessa som “Inköp varor inom/utanför EU”, detta för att momsen ska registreras på rätt sätt, dvs så att Momsrapporten genereras korrekt.

Vill du göra det extra tydligt att du har gjort inköp av förbrukningsinventarier kan du sedan lägga till följande konton manuellt (se instruktioner längre ned under Inventarier):

Konto 4549 (Motkonto beskattningsunderlag import) Kredit
Konto 5410 (Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial) Debet

Inventarier

På samma sätt som förbrukningsinventarier och andra varor eller tjänster så måste man även vid inköp av inventarier (varor som ska skrivas av under tid) utanför Sverige använda våra mallar för "Inköp varor inom/utanför EU". I förhandsgranskningsvyn kan du sedan definiera inköpet av inventarie genom att lägga till motkontot för beskattningsunderlag import samt bokföringskonto för inventarie. Välj då lämpligt 12-konto, till exempel 1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar.

Klicka på "Redigera verifikat".

Observera!

Det är jätteviktigt att man lägger till och inte byter ut bokföringskontona. Om man byter ut några av de konton som används i mallen så kommer inköpet inte kunna mappas rätt i momsrapporten.

Lägg till konton:

Konto 4549 (Motkonto beskattningsunderlag import) Kredit
Konto 12XX Debet

Observera att när du köper in varor utanför EU tillkommer det oftast tull och importkostnader ifrån transportföretaget, som bokförs genom mallen separat med mallen "Import moms och tull vid inköp varor utanför EU 25%".

Genom att använda bokföringsmallen för inköp av varor inom eller utanför EU så ser systemet till att det hamnar på rätt rader i Momsrapporten. Läs här om hur momsrapporten fungerar i Bokio.

Avskrivningar

Avskrivningar får man just nu hantera manuellt i Bokio.

Läs mer