Inköp av inventarier från utlandet

Förbrukningsinventarier

Om du köpt förbrukningsinventarier från utlandet bör du bokföra dessa som “Inköp varor inom/utanför EU”, detta för att momsen ska registreras på rätt sätt, dvs så att Momsrapporten genereras korrekt.

Vill du göra det extra tydligt att du har gjort inköp av förbrukningsinventarier kan du sedan bokföra manuellt så här:
Konto 4549 (Motkonto beskattningsunderlag import) Kredit
Konto 5410 (Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial) Debet

Inventarier

På samma sätt som förbrukningsinventarier så måste man även vid inköp av inventarier (varor som ska skrivas av under tid) utanför Sverige använda våra mallar för "Inköp varor inom/utanför EU". 

För att sedan definiera inköpet av inventarie kan man bokföra manuellt så här:
Konto 4549 (Motkonto beskattningsunderlag import) Kredit
Konto 12XX Debet

Välj då lämpligt 12-konto, till exempel 1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar.

Avskrivningar får man sedan hantera manuellt i Bokio.

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten