Inköp av inventarier från utlandet

Vissa funktioner kräver en betalplan

Förbrukningsinventarier

Om du köpt förbrukningsinventarier från utlandet bör du bokföra dessa som "Inköp varor inom/utanför EU", detta för att momsen ska registreras på rätt sätt, dvs så att momsrapporten (som i Bokio genereras automatiskt) blir korrekt. Bokför man till exempel inköp av varor inom EU (25% fiktiv moms) så hamnar detta på konto 4515 (Inköp av varor från annat EU-land, 25 %). Detta kontot mappas automatiskt till ruta C20 (Inköp av varor från ett annat EU-land) i momsrapporten i Bokio.

Vill du göra det extra tydligt att du har gjort inköp av förbrukningsinventarier kan du sedan lägga till följande konton manuellt (se instruktioner längre ned under Inventarier):

Konto 4549 (Motkonto beskattningsunderlag import) Kredit Totalsumma förbrukningsinventarier
Konto 5410 (Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial) Debet Totalsumma förbrukningsinventarier

Genom att använda konto 4549 som motkonto så ser vi till att summan finns kvar på konto 4515 så att momsrapporten blir rätt.

Inventarier

På samma sätt som förbrukningsinventarier och andra varor eller tjänster så måste man även vid inköp av inventarier (varor som ska skrivas av under tid) utanför Sverige använda våra mallar för "Inköp varor inom/utanför EU". I förhandsgranskningsvyn kan du sedan definiera inköpet av inventarie genom att lägga till motkontot för beskattningsunderlag import samt bokföringskonto för inventarie. Välj då lämpligt 12-konto, till exempel 1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar.

Klicka på "Redigera verifikat".

Observera!

Det är jätteviktigt att man lägger till och inte byter ut bokföringskontona. Om man byter ut några av de konton som används i mallen så kommer inköpet inte kunna mappas rätt i momsrapporten.

Lägg till konton:

Konto 4549 (Motkonto beskattningsunderlag import) Kredit
Konto 12XX Debet

Observera att när du köper in varor utanför EU tillkommer det oftast tull och importkostnader ifrån transportföretaget, som bokförs genom mallen separat med mallen "Import moms och tull vid inköp varor utanför EU 25%".

Avskrivningar

Avskrivningar får man just nu hantera manuellt i Bokio.

Läs mer