Zettle-händelser kan inte hanteras

För vissa händelser i Zettle så kan vi inte bokföra automatiskt. Det betyder att du måste gå in och se över händelsen och eventuellt behöva bokföra den.
Integrationen stödjer inte bokföring av köp gjorda via e-handel. Dessa utesluts från dagskassan.

Zettle-händelser Bokio inte stödjer

Följande Zettle-händelser stödjer vi inte automatisk bokföring av:

  • Justering
  • E-money transfer
  • Annulering av avgiftsrabatt
  • Frysta tillgångar
  • Okänd händelsetyp
  • Aktivering av kupon

Dessa händelser kan behövas bokföras manuellt. När det är hanterat så kan du Markera som hanterad i Zettle integration listan.

 

Zettle-händelser vi inte känner till

Det kan förekomma Zettle-händelser vi inte känner till. Det kan t.ex. hända när Zettle presenterar en ny händelse. I dessa fall så kan du behöva manuellt bokföra dessa händelser. Du kan skriva till vår support på support@bokio.se om detta är återkommande händelser.

När det är hanterat så kan du Markera som hanterad i Zettle integration listan.

Misslyckad hämtning av Zettle-händelser

Om en misslyckad hämtning skulle förekomma enligt bild nedan så kontakta vår support på support@bokio.se för att lösa det.

När det är hanterat så kan du Markera som hanterad i Zettle-integrationslistan.