Bokföra valutavinst och förlust på kundfaktura

När du registrerar betalning av kundfaktura i annan valuta skriver du in det totala beloppet i SEK som mottagits.

Då fakturan skapades i annan valuta så registrerades även summan SEK i systemet. Skiljer sig dessa åt kommer en valutaförlust eller vinst att uppstå. Använder du fakturametoden ska detta bokföras. Har du däremot kontantmetoden så hanteras betalningen på samma sätt men det kommer inte att registreras i bokföringen.

När du fyllt i summan så väljer du att stänga fakturan och bokföra som valutavinst/förlust. Detta ser alltså likadant ut oavsett bokföringsmetod men det är bara för fakturametoden som det kommer synas i bokföringen.