Bokföra valutavinst och förlust på kundfaktura

Har du fått betalt för en faktura i utländsk valuta? Skriv alltid in det totala beloppet i SEK som du mottagit på banken.

Då fakturan skapades så registrerades även summan SEK i systemet. Skiljer sig dessa åt kommer en valutaförlust eller vinst att uppstå när fakturan blir betald. Använder du fakturametoden ska detta bokföras. Har du däremot kontantmetoden så hanteras betalningen på samma sätt men det kommer inte att registreras i bokföringen.

Bokför som valutavinst eller förlust

När du fyllt i summan så väljer du att stänga fakturan och bokföra som valutavinst/förlust. Detta ser alltså likadant ut oavsett bokföringsmetod men det är bara för fakturametoden som det kommer synas i bokföringen.