Bokföra valutavinst och förlust på kundfaktura

När du registrerar betalning av kundfaktura i annan valuta skriver du in det totala beloppet i SEK som mottagits.

Då fakturan skapades i annan valuta så registrerades även summan SEK i systemet. Skiljer sig dessa åt kommer en valutaförlust eller vinst att uppstå. Använder du fakturametoden ska detta bokföras. Har du däremot kontantmetoden så hanteras betalningen på samma sätt men det kommer inte att registreras i bokföringen.

När du fyllt i summan så väljer du att stänga fakturan och bokföra som valutavinst/förlust. Detta ser alltså likadant ut oavsett bokföringsmetod men det är bara för fakturametoden som det kommer synas i bokföringen.

OBS!
Just nu så står det fel angående vinst och förlust (det står bokför som valutavinst när det är en förlust och vice versa) men det kommer bli rätt i bokföringen.

Vid valutavinst kommer konto 3960 (Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär) att krediteras.

Vid valutaförlust kommer konto 3960 att debiteras. Vill man att förlusten istället ska ligga på konto 7960 (Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär) på man i dagsläget bokföra det manuellt istället för automatiskt via fakturafunktionen.