Balansomslutning

Definition:

Balansomslutning är en del av balansräkningen och är summan av tillgångssidan eller skuldsidan.

Vad är balansomslutning?

Balansomslutning är en ekonomisk term som beskriver slutsumman i en balansräkning eller balansrapport. Balansomslutningen visar antingen värdet på ett företags tillgångar eller summan av dess skulder och eget kapital vid ett specifikt datum.

Balansräkningen består av två sidor

På den ena sidan återspeglas företagets tillgångar, vilket kan delas upp ytterligare till omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Den andra sidan består av skulder + eget kapital. Skulder brukar delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder, och det egna kapitalet blir skillnaden mellan skulderna och tillgångarna.

Tillgångar och skulder ska vara i balans

En huvudregel är att tillgångarna och skulderna alltid ska balansera. Det betyder att summan av företagets tillgångar alltid ska vara lika stor som summan av företagets skulder och eget kapital.

Om det är obalans i en balansrapport eller balansräkning är det något i bokföringen som inte stämmer, felet behöver i så fall identifieras och åtgärdas snarast.

Eftersom tillgångssidan och skuldssidan ska balansera är balansomslutningen densamma oavsett vilken av sidorna du tittar på.

Vad kan man dra för slutsatser från balansomslutning?

Balansomslutningen säger väldigt lite om ett företags välmående. Det krävs att man gräver djupare i en balansrapport eller balansräkning för att kunna dra några slutsatser om hur ett företag presterar.

Om du däremot följer ett företags balansomslutningar i många år kan du eventuellt kunna se vissa tendenser, men som många andra nyckeltal säger balansomslutningen inte så mycket i isolerat tillstånd.

Genom att kolla på många olika nyckeltal och jämföra med liknande företag i samma bransch växer möjligheterna att kunna dra slutsatser om ett företag.

Exempel på hur man räknar ut balansomslutning

Balansomslutningen handlar som sagt om att titta på antingen tillgångssidan eller skuldsidan i ett företags balansräkning.

Den grundläggande formeln är: Tillgångar = skulder + eget kapital. Nedan är ett exempel på hur det skulle kunna se ut:

Tillgångar:

Anläggningstillgångar: 80 000kr
Omsättningstillgångar: 20 000kr

Balansomslutning: 100 000kr

Skulder:

Långfristiga skulder: 40 000kr
Långfristiga skulder: 10 000kr

Eget kapital: 50 000kr

Balansomslutning: 100 000kr

Det spelar alltså ingen roll om balansomslutningen hämtas från tillgångssidan eller skuldsidan, eftersom de alltid ska vara lika stora, i detta exemplet är balansomslutningen 100 000 kronor.

Vad är det för skillnad mellan balansomslutning och balansräkning?

Balansräkning visar ett företags ekonomiska ställning på den sista dagen på räkenskapsåret och ska lämnas in i samband med bokslutet.

Balansomslutningen är blott en del av balansräkningen (eller en balansrapport) och beskriver alltså den totala summan av tillgångar eller skulder + eget kapital.

Hitta balansomslutning i Bokio

I Bokio skapas balansrapporter automatiskt baserat på din bokföring. Du slipper att själv behöva räkna ut tillgångar, skulder och eget kapital. I balansrapporten hittar du enkelt balansomslutningen efter Summa tillgångar eller Summa eget kapital och skulder.

Läs mer om balansrapporten i Bokio.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.