Balansräkning

Definition:

Balansräkning visar ett företags ekonomiska situation vid ett visst tillfälle och ska redovisas i årsredovisningen.

Vad är en balansräkning?

Balansräkningen är en viktig rapport för ditt företag som berättar för dig hur din ekonomi ser ut. I balansräkningen kan du se vilka tillgångar och skulder du har samt hur stor del som är ditt eget kapital respektive lånat kapital.

Vad innehåller balansräkningen?

Balansräkningen består av tre delar: tillgångar, skulder och eget kapital. Dessa tre delar sedan vanligtvis upp i ytterligare delar. Man brukar skilja på anläggningstillgångar och omsättningstillgångar i balansräkningen.

När man ställer upp en balansräkning återfinns tillgångar på debet-sidan, medan kredit-sidan innehåller skulder och eget kapital.

Tillgångar

Anläggningstillgångar är är tillgångar som är tänkta att användas i mer än ett år, exempelvis en maskin eller en dator. Omsättningstillgångar kan vara dina varor som inte har blivit sålda från ditt lager eller andra tillgångar som är tänkta att användas inom ett år.

Skulder

I balansräkningen gör man även en uppdelning gällande skulderna: kortfristiga och långfristiga skulder. Kortfristiga skulder förfaller inom ett år och långfristiga skulder förfaller efter mer än ett år.

Eget kapital

Ditt egna kapital i balansräkningen är skillnaden mellan dina tillgångar och skulder. Det egna kapitalet är positivt när tillgångarna är större än skulderna – när skulderna är större än tillgångarna är det egna kapitalet negativt.

En balansräkning ska alltid balansera

En av de viktigaste sakerna att ta med sig från en balansräkning är att summan alltid ska vara 0. Med andra ord ska tillgångarna vara lika stora som skulderna och det egna kapitalet tillsammans. Om det är obalans är det något i bokföring som är fel, detta behöver identifieras och åtgärdas.

Bokio fixar din balansräkning

I Bokio kan du automatiskt generera en balansräkning, som grundar sig på din bokföring. Allt du behöver göra är att se till att allt stämmer, därefter är det bara att skicka in den till Skatteverket när det är dags för bokslut.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.