Eget kapital

Definition:

Eget kapital är skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder.

Vad är eget kapital?

Eget kapital är det kapital som finns kvar av ett företags tillgångar efter att skulderna har betalats. Man kan likställa det med det kapital som ägs av företaget.

Storleken på det egna kapitalet används ofta som grund för att bedöma företagets ekonomiska styrka och stabilitet. Det kan även användas för att jämföra företag inom samma bransch för att se vilka som är mer lönsamma eller stabila.

Man kan se det egna kapitalet som ett företags nettoförmögenhet.

Bundet eget kapital

I aktiebolag är det vanligt att dela in det egna kapitalet i två olika delar, varav en är det bundna egna kapitalet. Som namnet antyder är bundet kapital inget kapital som kan användas till vad som helst, utan är bundet till vissa begränsningar.

En vanlig typ av bundet kapital är aktiekapitalet som sätts in när aktiebolaget bildas, detta får inte användas som vinstutdelning utan är bundet till att finnas kvar i företaget.

Fritt eget kapital

I kontrast till bundet kapital finns även fritt eget kapital, som är kapital som kan användas utan några särskilda begränsningar. Fritt eget kapital kan exempelvis användas för att återinvestera i företaget eller utbetalning till aktieägarna i form av utdelning.

Att ha mycket fritt eget kapital är en bra buffert mot dåliga ekonomiska tider eller oförutsedda utgifter, eftersom man kan klara sig utan att behöva låna pengar.

Eget kapital i balansräkningen

I balansräkningen visas företagets ekonomiska situation vid en viss tidpunkt, och eget kapital är en viktig del av rapporten. Balansräkningen består av tre huvuddelar: tillgångar, skulder och eget kapital.

Tillgångar representerar allt företaget äger, medan skulder representerar allt företaget är skyldigt. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och representerar ägarnas intressen i företaget.

I balansräkningen visas eget kapital under rubriken "Eget kapital och skulder". För att få en tydligare bild av det egna kapitalet brukar man vanligtvis dela upp det i mindre delar, såsom aktiekapital, överkursfond, reserver och fritt eller bundet eget kapital.

Dessa olika delar hjälper till att ge en tydligare bild av företagets finansiella styrka och hur kapitalet har fördelats.

Positivt eget kapital

När företagets tillgångar överstiger dess skulder har det ett positivt eget kapital. Det innebär att företaget har tillräckligt med kapital för att täcka sina skulder och fortsätta sin verksamhet. Positivt eget kapital ses ofta som en indikator på god ekonomisk hälsa och stabilitet.

Summan av det egna kapitalet brukar föranledas av ett minus (–) i balansräkningen vilket kan få många att bli oroliga. Detta är dock naturligt eftersom det egna kapitlet står på kreditsidan i balansräkningen.

Negativt eget kapital

Om företagets skulder överstiger dess tillgångar har det ett negativt eget kapital. Det innebär att företaget inte har tillräckligt med kapital för att täcka sina skulder, vilket kan vara en varningssignal för potentiella investerare och kreditgivare.

Negativt eget kapital kan indikera att företaget har problem med likviditeten, lönsamheten eller skuldsättningen.

Håll koll på ditt egna kapital i Bokio

I Bokio kan du enkelt följa hur din ekonomiska situation utvecklar sig mellan olika perioder. I balansrapporten kan du se hur mycket tillgångar, skulder och eget kapital du har. Använd dina insikter från Bokio för att säkerställa att du har en bra ekonomisk stabilitet!

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.