Anläggningstillgångar

Definition:

En anläggningstillgång är en tillgång med en livslängd om minst ett år, som ett företag äger och använder för att producera varor och tjänster.

Vad är anläggningstillgångar?

En anläggningstillgång är en tillgång som ett företag äger och använder för att producera varor och tjänster. De är inte avsedda att säljas under det normala verksamhetsåret och har en ekonomisk livslängd på mer än ett år, men ofta används en anläggningstillgång betydligt längre än så.

Anläggningstillgångar är viktiga för företag eftersom de på något sätt är nödvändiga för att ditt företag ska kunna fortsätta drivas framgångsrikt. För att ett åkeri ska kunna drivas framgångsrikt krävs det lastbilar, och för en konsult behövs exempelvis en dator.

Olika typer av anläggningstillgångar

Det finns olika typer av anläggningstillgångar, som kan delas in i materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som används i företagets verksamhet. Några exempel på materiella anläggningstillgångar inkluderar:

  • Fastigheter – byggnader, mark och andra fastigheter som ägs av företaget och används för att driva verksamheten.
  • Maskiner och utrustning – produktionsmaskiner, verktyg och annan utrustning som används för att producera varor och tjänster.
  • Inventarier – möbler, inredning och annat som används i företagets lokaler.
  • Fordon – bilar, lastbilar och andra transportmedel som används för att transportera varor, personal och kunder.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar är icke-fysiska tillgångar som har värde för företaget. Några exempel på immateriella anläggningstillgångar inkluderar:

  • Varumärken – skyddade namn, symboler och logotyper som representerar företaget och dess produkter eller tjänster.
  • Patent – rättigheter till uppfinningar och tekniska innovationer som ger företaget en konkurrensfördel på marknaden.
  • Upphovsrätt – rättigheter till kreativa verk såsom texter, bilder, musik och programvara.
  • Goodwill – det övergripande värdet av företagets rykte och relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter.

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar är investeringar som innehas av ett företag och kan generera inkomster genom räntor, utdelningar eller värdeökningar. Några exempel på finansiella tillgångar är bland annat:

  • Aktier – ägarandelar i andra företag som ger rätt till utdelning och eventuell värdeökning.
  • Obligationer – skuldebrev utfärdade av företag, kommuner eller stater som ger rätt till regelbundna ränteutbetalningar och återbetalning av lånebeloppet vid obligationens förfall.

Hur värderas anläggningstillgångar?

Att värdera sina anläggningstillgångar är viktigt eftersom det hjälper dig förstå din ditt företags ekonomiska situation bättre. När du värderar anläggningstillgångar kan det vara bra att ta hänsyn till faktorer som skick, tekniska förändringar och marknadsförhållanden. Det finns lite olika sätt att värdera sina anläggningstillgångar:

Anskaffningsvärdet

Detta är priset som det kostade för dig att tillskansa tillgången, inklusive eventuella frakt-, tull eller servicekostander. Anskaffningsvärdet används ofta som utgångspunkt när du värderar tillgångar och därefter när du skriver av tillgångar.

Verkligt värde

Detta är det pris som en anläggningstillgång skulle säljas för på den öppna marknaden vid en viss tidpunkt. Verkligt värde kan användas för att värdera anläggningstillgångar när deras marknadsvärde har förändrats betydligt sedan inköpet.

Skriva av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar som kostar över ett halvt prisbasbelopp går att göra en så kallad avskrivning på. Enkelt förklarat betyder det att du fördelar kostnaden för tillgången över över dess nyttjandeperiod, på så sätt slipper du betala en stor klumpsumma på en och samma gång, vilket kan skada ditt företags likviditet.

Så skriver du av tillgångar - en guide.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?