Anläggningstillgångar

Definition:

En anläggningstillgång är en tillgång med en livslängd om minst ett år, som ett företag äger och använder för att producera varor och tjänster.

Vad är anläggningstillgångar?

En anläggningstillgång är en tillgång som ett företag äger och använder för att producera varor och tjänster. De är inte avsedda att säljas under det normala verksamhetsåret och har en ekonomisk livslängd på mer än ett år, men ofta används en anläggningstillgång betydligt längre än så.

Anläggningstillgångar är viktiga för företag eftersom de på något sätt är nödvändiga för att ditt företag ska kunna fortsätta drivas framgångsrikt. För att ett åkeri ska kunna drivas framgångsrikt krävs det lastbilar, och för en konsult behövs exempelvis en dator.

Olika typer av anläggningstillgångar

Det finns olika typer av anläggningstillgångar, som kan delas in i materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som används i företagets verksamhet. Några exempel på materiella anläggningstillgångar inkluderar:

 • Fastigheter
  Byggnader, mark och andra fastigheter som ägs av företaget och används för att driva verksamheten
 • Maskiner och utrustning
  Produktionsmaskiner, verktyg och annan utrustning som används för att producera varor och tjänster.
 • Inventarier 
  Möbler, inredning och annat som används i företagets lokaler.
 • Fordon
  Bilar, lastbilar och andra transportmedel som används för att transportera varor, personal och kunder.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar är icke-fysiska tillgångar som har värde för företaget. Några exempel på immateriella anläggningstillgångar inkluderar:

 • Varumärken 
  Skyddade namn, symboler och logotyper som representerar företaget och dess produkter eller tjänster.
 • Patent
  Rättigheter till uppfinningar och tekniska innovationer som ger företaget en konkurrensfördel på marknaden.
 • Upphovsrätt 
  Rättigheter till kreativa verk såsom texter, bilder, musik och programvara.
 • Goodwill 
  Det övergripande värdet av företagets rykte och relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter.

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar är investeringar som innehas av ett företag och kan generera inkomster genom räntor, utdelningar eller värdeökningar. Några exempel på finansiella tillgångar är bland annat:

 • Aktier 
  Ägarandelar i andra företag som ger rätt till utdelning och eventuell värdeökning.
 • Obligationer 
  Skuldebrev utfärdade av företag, kommuner eller stater som ger rätt till regelbundna ränteutbetalningar och återbetalning av lånebeloppet vid obligationens förfall.

Hur värderas anläggningstillgångar?

Att värdera sina anläggningstillgångar är viktigt eftersom det hjälper dig förstå din ditt företags ekonomiska situation bättre. När du värderar anläggningstillgångar kan det vara bra att ta hänsyn till faktorer som skick, tekniska förändringar och marknadsförhållanden. Det finns lite olika sätt att värdera sina anläggningstillgångar:

Anskaffningsvärdet

Detta är priset som det kostade för dig att tillskansa tillgången, inklusive eventuella frakt-, tull eller servicekostander. Anskaffningsvärdet används ofta som utgångspunkt när du värderar tillgångar och därefter när du skriver av tillgångar.

Verkligt värde

Detta är det pris som en anläggningstillgång skulle säljas för på den öppna marknaden vid en viss tidpunkt. Verkligt värde kan användas för att värdera anläggningstillgångar när deras marknadsvärde har förändrats betydligt sedan inköpet.

Skriva av anläggningstillgångar

För anläggningstillgångar som kostar över ett halvt prisbasbelopp går att göra en så kallad avskrivning på. Enkelt förklarat betyder det att du fördelar kostnaden för tillgången över över dess nyttjandeperiod, på så sätt får inte stora inköp lika stor påverkan på resultatet under inköpsåret och bokslutet ger därför en mer rättvis bild av hur företaget har presterat. 

Så skriver du av tillgångar - en guide.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.