Hur lägger jag till sjukfrånvaro för månadsanställd?

När du skapar lön i Bokio har du möjlighet att registrera sjukfrånvaro för den anställde.

Karensdagar

Den första dagen då en anställd har sjukfrånvaro ska man ej betala ut någon sjuklön. Den anställde får inte heller någon ersättning från Försäkringskassan. Efter att du har lagt till rader med lön räknar Bokio ut dagslön och det är denna kostnad som dras av när du lägger till en rad med “Karensdagar”. Under Avancerade inställningar har du möjlighet att ändra dagslönen pga till exempel Kollektivavtal.

För en månadsanställd med 20 000kr i Bruttolön beräknas en Dagslön till 920 kr. Lönen reducerad med denna summa när du lägger till en Karensdag.

Reducerade dagar

Sjukdag 2 till 14 ska du lägga till en rad med “Reducerade dagar”. Nu betalar vi ut den så kallade Sjukönen till den anställde. Sjuklönen beräknas som 80% av sjuklöneunderlaget, alltså dagslönen. Bokio beräknar detta automatiskt och behöver denna ändras pga till exempel Kollektivavtal hanterar du detta på radens Avancerade inställningar.

I samma exempel som ovan så beräknar Bokio ut 80% av dagslönen som blir det den anställde får ut i sjuklön. Dagslönen är här 920 kr och det den anställde inte får betalt för är 20% av denna summa. 20% av 920 kr är 184 kr vilket vi ser är reducerat på lönen nedan.

Obetalda dagar

Efter sjukdag 14 lägger man till rad med “Obetalda dagar”. Detta är alltså samma beräkning som för Karensdag, dvs en Dagslön.

Anställd som arbetar deltid

I dagsläget har vi inte helt optimalt stöd för deltidsanställda när det kommer till detta. Man får justera avdragen, sjuklön mm manuellt. Till om en anställd som jobbar 80% får 20 000 i bruttolön. Då beräknar Bokio dagslönen till 920 kr (för en heltidsanställd). Det vi får göra är att om vi lägger till en rad med till exempel "Karensdagar", beräkna 80% av 920 kr vilket blir 736 kr.

Sökord: Sjuk, sjuklön