Slå på automatiska semesterbalanser

Med hjälp av automatisk semesterbalans håller du enkelt koll på semesterskulden i ditt bolag.

Observera att den här funktionen framförallt är intressant för bolag som har flera anställda. Är du enmansföretagare i ett aktiebolag utan några anställda och inte tar ut speciellt mycket semester rekommenderar vi att du använder de manuella balanserna som finns idag, då bokföringen av semesterskulderna inte är av lika stort intresse som för de med flera anställda. Om intjänande år och semesterår sammanfaller måste det hanteras annorlunda, dvs om betalda dagar kan användas samma år som de tjänas in så kan du läsa om det här

1. Slå på automatiska semesterbalanser på bolagsnivå

Gå in på Anställda och fliken Semester för att aktivera funktionen.

Klickar på knappen Aktivera automatiska semesterbalanser

Här slår på automatisk semesterbalans för ditt bolag. Se även över ditt när ditt semesterår börjar. Vanligtvis sätts det till 1 april, men det kan även förekomma att man börjar semesteråret till exempel 1 januari. Bokio har som standard satt semesteråret till 1 april. 

2. Slå på automatiska semesterbalanser för dina anställda

Så fort du slagit på semesterbalans på bolagsnivå, är det dags att se över dina anställdas nuvarande balanser. Justera balanserna per anställd och slå sedan på automatiska balanser för varje anställd.

Aktivera automatisk semesterbalans på anställda

Här behöver du fylla din anställdas nuvarande semesterbalans. Du kan även lägga till sparade dagar genom att klicka på + Lägg till fler dagar. Om du inte har alla värden just nu, så kan du spara uppgifterna och fortsätta senare så länge du inte aktiverar de automatiska balanserna.

Lägg till sparade dagar

När du har fyllt i uppgifterna för så är det dags att slå på automatiska semesterbalanser för anställd, detta finner du längst ner. 

Aktivera semesterbalans på den anställde

3. Bokför transaktioner

När du har sett över alla dina anställda samt korrigerat balanserna till hur de ser ut i dagsläget, så måste vi bokföra dessa transaktioner. Klicka på Bokför transaktioner.

Ej bokförda transaktioner semester

För de som är vana hur Bokio bokfört semester tidigare, kan dessa siffror komma som en chock. Om man använt manuella balanser (dvs så som semester hanterats tidigare) bokförde Bokio semestern som en kostnad när den togs ut, däremot är det svårare att i bokföringen se hur mycket kostnad du faktiskt har kvar (kvarvarande semesterdagar, samt intjänade för nästa semesterår).

Med automatiska balanser har vi räknat ut den totala skulden som bolaget har till sina anställda i form av semesterdagar (sparade, nuvarande, samt intjänade för nästa år), tillägg och ersättningar.

När den anställda senare tar ut en semesterdag, så bokar vi bort skulden du har till dina anställda (skulden minskar).

Bokför semestertransaktioner

På detta vis har du bättre koll på vad för innestående skulder du har till dina anställda. Så fort alla anställda har korrekta balanser och de nya transaktionerna är bokförda är vi klara!

När du i framtiden använder rader för semester på lönespecifikationen kommer vi automatiskt ha koll på de anställdas balanser, samt bokföra intjänade och användandet av semesterdagar.