Hur fungerar Bokio Lön?

Är du ägare i enskild firma och ska ta ut lön till dig själv?

Då ska du följa den här guiden.

Har du aktiverat en prisplan i Bokio?

Då ska du istället följa den här guiden om Lönekörning. När du aktiverar prisplanen Gratis, Balans eller Business så får du tillgång till vår nya lönefunktion. I den nya funktionen blir det nu ännu enklare att skapa, skicka och betala lön till dina anställda. Självklart är funktionen fortfarande integrerad med bokföringen. Arbetsgivardeklarationen får du också ut lika smidigt som vanligt!

Här kan du läsa mer om våra prisplaner

 

Steg 1: Lägg till lön

Under Personal och löner i vänstermenyn hittar du funktionen för att skapa löner åt dina anställda. För att lägga till lön, välj år och månad högst upp på sidan Löner. Klicka sedan på Lägg till lön.

Klicka på Lägg till lön för att lägga till en lön på månaden

Välj en anställd och klicka på Lägg till eller Skapa ny anställd. Läs här om hur du skapar nya anställda.

Välj anställd och klicka på Lägg till

När du lägger till en anställd som fått lön tidigare kommer senaste månadslönen att följa med automatiskt. Det här har du nu möjlighet att justera. Klicka på den lönespecifikation du vill redigera.

Översikt på löner augusti

Steg 2: Skapa lönespecifikation

För att lägga till lönerader, klicka på knappen Lägg till ny rad. Du har nu möjlighet att lägga till följande:

 • Lön (månad, timme, dag, st)
 • Sjukfrånvaro (karensavdrag, reducerade dagar, obetalda dagar)
 • Vård av sjukt barn (VAB)
 • Föräldraledighet
 • Semesterersättning
 • Skattade förmåner (försäkring, ränta, parkering, annan förmån, gratis frukost, gratis lunch eller middag, gratis mat, boende)
 • Skattefritt traktamente (reseersättning, logi, uppehälle inrikes, uppehälle utrikes, annan kompensation)
 • Bilersättning (privat bil, företagsbil bensin, företagsbil diesel)
 • Semestertillägg
 • Semesterskuld
 • Övertid
 • OB-tillägg
 • Risktillägg
 • Obetald frånvaro
 • Företagsbil
 • Jämkning
 • Nettolönejustering
 • Fritext

Klicka på Lägg till ny rad på lönespecifikationen för att lägga till lön

Lön kan du välja i form av timmar, dag, månad och styck. Fyll sedan i övriga fält och eventuell kommentar (till exempel tillägg av föräldrapenning).

Fyll i lön

Vi har nu en total lönekostnad 32 855 kr, bruttolön på 25 000 kr, skatt enligt i det här fallet skattetabell 34 kolumn 1 (detta ställs in på respektive anställd, se den här guiden), sociala avgifter samt nettolön 19 123 kr. Vi kan även se utbetalningsdatum för lönen under Välj lönedag, detta går att ändra både på den enskilda lönespecifikationen eller för månadens samtliga löner.

Lönespecifikation med total lönekostnad, bruttolön, sociala avgifter, skatt och nettolön

Längst ned redovisas den anställdes totala summor för året gällande lön, skatt, förmåner osv. Lönespecifikationen sparas automatiskt när du lämnar sidan eller går tillbaka.

Totalt antal semesterdagar, skatt och lön

Steg 3: Klarmarkera löner

Slutligen då alla löner är gjorda ska du klarmarkera dem för att komma till nästa steg, nämligen att bokföra lönerna.

Klarmarkera månadens löner när du är klar

Innan du har bokfört kan du alltid gå tillbaka för att ändra lönerna. Klicka på lås-ikonen eller Ändra löner.

Klicka på låsikonen eller Ändra löner för att låsa upp månadens löner

Steg 4: Skicka lönebesked till anställda

Efter att lönerna är klarmarkerade kan du enkelt skicka iväg dem direkt via mail till de anställda. Väljer du att maila filer så skickas lönespecifikationen till den e-postadress som är inlagd på respektive anställd. Vi rekommenderar dock att man inte skickar filer via e-post utan istället mailar länkar till de anställda med lön på den aktuella månaden. För att kunna skicka länkar måste samtliga anställda ha en användare på bolaget. Den anställde kommer då kunna logga in i Bokio och under Mina löner se sina lönespecifikationer.

Du kan också välja att exportera som PDF (ladda ner filer) för att skicka själv eller skriva ut.

Läs mer här om hur du skickar lönebesked till anställda.

Skicka löner via länkar i mejl

Observera!

De anställdas e-postadresser måste vara ifyllda innan du klarmarkerar lönerna. Om dessa ändras i efterhand kommer inte lönespecen kunna skickas iväg till den angivna adressen.

Radera lönespecifikation

För att radera en anställds lön går du in på specifikationen och klickar på papperskorg-ikonen uppe i högra hörnet.

Steg 5: Betala och bokför löner

Nu är det dags att betala dina anställda på den lönedag du ställt in! När detta är gjort kan du bokföra lönerna. Klicka på Bokför löner. Gå vidare till den här guiden för att se hela processen vid bokföring av lön.

Klicka på Bokför löner när du har betalat ut lönen till dina anställda