Stödjer ni kollektivavtal?

Vad är kollektiv avtal? 

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Avtalen kan vara olika beroende på bransch eller yrke men omfattas oftast utav bestämmelser kring semester, lön, uppsägningstid och pension. På Unionens hemsida kan du läsa mer om kollektivavtal och hur det fungerar. 

Vi har tyvärr inte stöd för några kollektivavtal i dagsläget men du kan själv justera belopp i systemet så att det stämmer överens med ert avtal.