Importera anställda

Har du anställda sparade i ett annat program eller dokument har du möjlighet att importera dessa direkt till Bokio. Gå till Anställda under Personal och löner i vänstermenyn. Klicka på mer-symbolen uppe till höger och välj Importera anställda.

importera anställda steg 1

Du kommer nu till steg 1 av importen. Här ska du klistra in datan du exporterat från annat system.

Steg 1 importera anställd, klistra in data

Nedanför finns en lista på vilka egenskaper för de anställda som du kan importera. Det är alltså bra om det du importerar utgår från denna lista men du kommer också kunna justera detta i nästa steg.

Data som kan importeras

I första steget kopierar du fälten i din fil och klistrar in datan i Bokio. Klicka sedan på "Importera".

Importera anställd, Välj Importera

I nästa steg ska du gå igenom och bekräfta kolumnerna.  Skulle systemet till exempel inte kunnat läsa av rätt så kan du ställa in detta. De rader du vill ska ignoreras vid importen sätter du till "Ignorera kolumn". De kolumner som är tomma kommer att ignoreras. När du är klar scrollar du längst ned på sidan och klickar på "Nästa steg"

Bekräfta kolumnerna

I sista steget ska du bekräfta datan och om du vill kan du ta bort eller göra ändringar på de anställda.

Bekräfta datan

Klicka på "Spara" och de anställda blir importerade till Bokio.

Import anställda Klar

Läs mer