Importera artiklar

Har du exporterat kunder eller artiklar från annat bokföringsprogram kan du ladda upp dessa i Bokio. Allt du behöver är att först få ut en CSV.fil från föregående program.

Gå in under Fakturering och väljer Artiklar. Klicka på knappen i högra hörnet där kan du välja att Importera artiklar. 

importera artiklar

I nästa steg kan du importera artiklar från ett annat program genom att klistra in data från en CSV-fil. Det bästa är att kopiera datan från en tabell. Ibland fungerar det att kopiera direkt från ett annat program. Annars rekommenderar vi Excel eller Google docs. Du öppnar alltså din fil och markerar de artiklar du vill importera och klistrar in i rutan. Här kan du också se vilken typ av data du kan importera. Exempelvis, artikelnamn och moms.

Klistra in data för artikel import

Du kan nu importera datan.

Importera artiklar, importera

Importera artiklar, data du kan importera

När artiklarna är importerade kan du bekräfta kolumnerna och se till att respektive kolumn är korrekt. Du kan också välja att ignorera kolumn om du inte vill visa den. Exempelvis, i kolumn nr 2 finns planka och spik dvs kolumn nr 2 väljs till Artikelnamn.

välj kolumn för artikel import

I nästa steg får du en översikt på dina Importerade artiklar och där du kan bekräfta att datan stämmer. Finns det eventuella fel i importen kommer dessa att visas här. 

Importera artiklar, Spara

Grattis! Nu är importen klar och du kan se dina artiklar. Import av kunder sker på likadant sätt som import av artiklar.

import Klar för artiklar

Läs mer