Importera artiklar

Har du exporterat kunder eller artiklar från annat bokföringsprogram kan du ladda upp dessa i Bokio. Allt du behöver är att först få ut en CSV.fil från föregående program.

Gå in under Fakturering och väljer Artiklar. Klicka på knappen i högra hörnet där du välja att Importera artiklar. 

I nästa steg kan du importera artiklar från ett annat program genom att klistra in data från en CSV-fil. Det bästa är att kopiera datan från en tabell. Ibland fungerar det att kopiera direkt från ett annat program. Annars rekommenderar vi Excel eller Google docs. Du öppnar alltså din fil och markerar de artiklar du vill importera och klistrar in i rutan. Här kan du också se vilken typ av data du kan importera. Exempelvis, artikelnamn och moms. Du kan nu importera datan.

När artiklarna är importerade kan du bekräfta kolumnerna och se till att respektive kolumn är korrekt. Du kan också välja att ignonera kolumn om du inte vill visa den. 
Exempelvis, i kolumn nr 2 finns dator och telefon dvs kolumn nr 2 väljs till Artikelnam.

I nästa steg får du en översikt på dina Importerade artiklar och där du kan bekräfta att datan stämmer. Finns det eventuella fel i importen kommer dessa att visas här. 

Grattis! Nu är importen klar och du kan se dina artiklar. Import av kunder sker på likadant sätt som import av artiklar.

Läs mer