Importera kunder

På sidan Kunder kan du lägga till kunder som du ska skicka faktura till från Bokio. Här kan du även importera och exportera dessa.

Importera

På översiktssidan av Kunder så finns det en knapp uppe i högra hörnet. Härifrån kan du välja att importera kunder.

Importera kunder

Du kommer nu till steg 1 av importen. Här ska du klistra in kunddatan du exporterat från annat system.

Importera kunder, klistra in data

Nedanför finns en lista på vilka egenskaper för kunden som du kan importera. Det är alltså bra om det du importerar utgår från denna lista men du kommer också kunna justera detta i nästa steg.

För att det ska bli rätt vid importen så är det bra om typen på kunden står som "Company" om det är ett företag och "Private" om det är en privatkund. På språk så läser systemet av korrekt om det antingen är "SE" eller "EN". Se följande exempel:

Kopiera från kalkylark

Klistra in kunddatan och klicka på "Importera".

Importera kunder, välj importera

I nästa steg ska du gå igenom och bekräfta kolumnerna.

Bekräfta kolumner

Skulle systemet till exempel inte kunnat läsa av kundtypen så kan du ställa in detta. De rader du vill ska ignoreras vid importen sätter du till "Ignorera kolumn". De kolumner som är tomma kommer att ignoreras.

När du är klar scrollar du längst ned på sidan och klickar på "Nästa steg"

Välj kundtyp om kolumn inte hittas

I sista steget ska du bekräfta datan och om du vill kan du ta bort eller göra ändringar på kunderna.

Klicka på spara

Klicka på "Spara" och kunderna blir importerade till Bokio.

Klart

Läs mer